Pag-a-activate sa alarma ng bagyo
Find a dealer/service center

Suunto Core Gabay ng Gumagamit -

Pag-a-activate sa alarma ng bagyo

Ipinapaalam sa iyo ng alarma ng bagyo na ang pagbagsak sa pressure na 4 hPa / 0.12 inHg o mas mataas ay naganap sa loob ng 3 oras na yugto ng panahon. Suunto Core ay mag-a-activate ng alarma at magfa-flash ng simbolo ng alarma sa display sa loob ng 20 segundo. Gagagana lang ang alarma ng bagyo kapag na-activate mo ang barometer profile sa Alti & Baro mode.

Upang i-activate ang alarma ng bagyo:

  1. Sa Menu, piliin ang alti-baro.
  2. Piliin ang Storm alarm.
  3. I-on o i-off ang alarma ng bagyo gamit ang + at - Light.
TIP:

Maaari mong itigil ang alarma ng bagyo sa pamamagitan ng pagpindot sa alinmang button.

Nagha-hike ka sa isang masukal na gubat nang in-activate ng ang alarma ng bagyo. Lumala na ang lagay ng panahon sa nakaraang 3 oras - dumidilim na ang kalangitan. Mabuti na lamang at nabalaan ka ng iyong , dahil kailangan mong maghanap ng masisilungan para sa malakas na ulan na maaaring bumagsak sa loob lang ng ilang sandali.