Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D6i Uživatelská příručka -

Mód plánování ponoru

Mód plánování ponoru PLAN NoDeco (Plánování bezdekompresního ponoru) umožňuje naplánovat ponor, který nevyžaduje dekompresi. Po zadání hloubky plánovaného ponoru Suunto D6i vypočítá maximální čas, který v této hloubce můžete strávit bez nutnosti provedení dekompresních zastávek.

Mód plánování bere v úvahu:

  • vypočítaný zbytkový dusík
  • informace z předchozích ponorů uskutečněných v posledních 4 dnech

Pro plánování ponorů:

  1. Podržte stisknuté tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí PLAN NoDec (Plánování bezdekompresního ponoru).
  2. Na displeji se před plánováním krátce zobrazí informace o zbývající době desaturace.
  3. Pomocí tlačítek DOWN a UP nastavte hloubku plánovaného ponoru. Hloubku lze nastavit v krocích po 3 m (10 stopách) v rozsahu 9–45 metrů (30–150 stop). V prostřední části displeje se zobrazuje časový limit, který určuje, jak dlouho lze ještě zůstat v dané hloubce bez nutnosti následné dekomprese. Pokud jste se s počítačem Suunto D6i potápěli alespoň jednou, zobrazí se pole SURFTIME + (Povrchový interval). Povrchový interval lze následně upravit pomocí tlačítka UP.
  4. Mezi po sobě jdoucími ponory lze povrchový interval nastavit stisknutím tlačítka SELECT.
  5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Mód plánování ponoru není k dispozici, pokud je potápěčský počítač v chybovém stavu (viz Chybový stav (algoritmický zámek)), nebo když je mód ponoru vypnutý, případně v módu Gauge (Gauge).

Table of Content