Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | 45-DAY FREE RETURNS

Suunto D6i Uživatelská příručka -

Kontrola verze softwaru

Mějte na paměti, že tato uživatelská příručka popisuje použití nejnovější verze softwaru počítače Suunto D6i. Pokud používáte starší verzi, je možné, že se některé funkce budou lišit.

Pro kontrolu verze softwaru:

 1. Otevřete nastavení podržením stisknutého tlačítka DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Version (Verze) a stiskněte SELECT.
 3. Verze softwaru je uvedena na prvním řádku.
 4. Pokud je označení verze V1.5.x (1.5.x) nebo vyšší, můžete zbytek této kapitoly přeskočit a pokračovat ve čtení příručky.
 5. Pokud je označení verze V1.2.x (1.2.x), přečtěte si zbytek následující kapitoly, který popisuje rozdíly v jednotlivých funkcích.
 6. Dvojím stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Pokud počítač odešlete do autorizovaného servisního centra Suunto pro výměnu baterie nebo jiný druhu servisu, požádejte o aktualizaci na nejnovější verzi.

Módy Dive

Při každém spuštění módu ponoru budete mít možnost výběru z jednotlivých módů Dive.

Pro změnu módu ponoru:

 1. V časovém módu stiskněte tlačítko MODE pro přechod do rmódu ponoru.
 2. Jednotlivými módy procházejte pomocí tlačítek UP a DOWN.
 3. Počkejte na dokončení testů.

Pro změnu dílčích nastavení módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN v příslušném módu. Více informací o nastavení módu ponorou naleznete v příslušných kapitolách této uživatelské příručky.

Stopky

Stopky lze spustit v módu Time nebo Dive, viz Povrchový interval a zákaz létání.

Postup použití stopek:

 1. Stisknutím tlačítka DOWN stopky spustíte.
 2. V průběhu měření času můžete stisknutím tlačítka DOWN zaznamenat mezičas.
 3. Stisknutím tlačítka UP stopky zastavíte.
 4. Pro resetování stopek podržte stisknuté tlačítko UP .

Časovač apnoe

Použití a nastavení časovače apnoe se věnuje kapitola Časovač apnoe.

Použití časovače apnoe:

 1. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení prvního intervalu.
 2. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení cyklu apnoe.
 3. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení následného intervalu ventilace.
 4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů. Stisknutím tlačítka UP časovač pozastavíte.
 5. Podržením stisknutého tlačítka UP můžete časovač vynulovat a stisknutím tlačítka MODE jej ukončíte.

Kalibrace kompasu

Před prvním použitím kompasu je zapotřebí provést jeho kalibraci.

Postup kalibrování kompasu:

 1. Jakmile se na displeji zobrazí text Rotate 360° (Otočte o 360°), držte přístroj vodorovně a pomalu jím otočte o 360°. Displej musí vždy směrovat vzhůru.
 2. Jakmile se na displeji zobrazí text Tilt 90° (Nakloňte o 90°), pomalu přístroj nakloňte do svislé polohy tak, aby displej směřoval k vám.

Table of Content