Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D6i Uživatelská příručka -

Nastavení

Abyste ze svého počítače Suunto D6i získali maximum, věnujte dostatek času čtení této uživatelské příručky a seznámení se s jednotlivými módy a funkcemi. Před ponorem se důkladně ujistěte, že nastavení počítače zaručeně odpovídá vašim osobním požadavkům a okolním podmínkám. Na začátek:

  1. Probuďte přístroj stisknutím a podržením libovolného tlačítka do doby, než se displej rozsvítí.
  2. Otevřete nabídku General Settings (Obecná nastavení) podržením tlačítka DOWN.
  3. Nastavte čas. Viz Čas.
  4. Nastavte datum. Viz Datum.
  5. Nastavte jednotky. Viz Jednotky.
  6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte. Výchozím módem ponoru je Air. Další informace o módech ponoru najdete v kapitole Módy ponoru.

Table of Content