Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Alarmer, advarsler og notifikationer

Suunto Zoop Novohar lydsignaler og visuelle alarmer, der er designet til at give dig besked, når vigtige grænser eller forudindstillinger nås.

De to lydsignaltyper angiver høj eller lav prioritet:

AlarmtypeLydmønsterVarighed
Høj prioritetAlarm HighPriorityLyd i 2,4 s + pause i 2,4 s
Lav prioritetAlarm LowPriorityLyd i 0,8 s + pause i 3,2 s

Derudover er der to hørbare vejledende notifikationer:

Oplysende bipLydmønsterFortolkning
Stiger opAlarm AscendingBegynd opstigning
NedstigerAlarm DescendingBegynd nedstigning

Suunto Zoop Novoviser oplysninger, når der er pauser mellem flere alarmer, for at spare på batteriet.

Alarmer med høj prioritet:

AlarmForklaring

Alarm med høj prioritet efterfulgt af “Begynd opstigning”-bip, gentaget i højst tre minutter

PO2-værdi blinker

PO2-værdi er højere end den justerede værdi. Nuværende dybde er for dyb til gassen i brug. Du bør omgående stige op eller skifte til gas med en lavere O2 %.
Alarm med høj prioritet efterfulgt af “Begynd nedstigning”-bip, gentaget i højst tre minutter, Er (Fejl) blinker, og en pil peger nedad..Dybde på dekompressionsloft overskredet. Du bør omgående nedstige til eller under loftet.

Alarm med høj prioritet, gentaget tre gange.

SLOW (Langsomt) blinker.

Maksimal opstigningshastighed på 10 m/min. (33 fod/min.) overskredet. Reducér opstigningshastigheden.

Alarmer med lav prioritet:

AlarmtypeÅrsag til alarm

Alarm med lav prioritet efterfulgt af “Begynd opstigning”-bip, gentaget to gange.

ASC TIME (Opstigningstid) blinker og viser en pil opad.

Ikke-dekompressionsdyk bliver til et dyk med dekompressionsstop. Dybden er under dekompressionens gulvniveau. Du bør stige op til eller over gulvet.

Alarm med lav prioritet efterfulgt af “Begynd nedstigning”-bip.

DEEPSTOP (Dybdestop) blinker og viser en pil nedad.

Det obligatoriske dybdestop er tilsidesat. Du bør nedstige for at fuldføre dybdestoppet.

Alarm med lav prioritet efterfulgt af “Begynd nedstigning”-bip, gentaget i tre minutter.

En pil peger nedad.

Det obligatoriske sikkerhedsstop er tilsidesat. Du bør nedstige for at fuldføre sikkerhedsstoppet.

Alarm med lav prioritet efterfulgt af to korte biplyde.

DEEPSTOP (Dybdestop) og viser en timer.

Dybden på dybdestoppet er nået. Lav det obligatoriske dybdestop så længe, som timeren viser.

Alarm med lav prioritet, gentaget to gange.

Værdi på OLF % blinker, hvis PO2 -værdien er højere end 0,5 bar.

OLF-værdi ved 80 % eller 100 % (kun i dykketilstanden (Nitrox). Bekræft, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.

Alarm med lav prioritet, gentaget to gange.

Værdi på maksimal dybde blinker

Den angivne maksimale dybde eller enhedens maksimale dybde er overskredet. Bekræft, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.
Alarm med lav prioritet, gentaget to gange; værdi på dykketid blinkerDen angivne dykketid er overskredet. Bekræft, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.
Alarm med lav prioritet. Værdi på maksimal dybde blinker.Den angivne dybde er nået (kun i dykketilstanden Free (Fridykning)). Bekræft, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.

Alarm med lav prioritet.

Værdi for overfladeinterval blinker.

Varigheden af overfladeintervallet indtil næste dyk (kun i tilstanden Free (Fridykning)). Bekræft, at du har hørt alarmen, ved at trykke på en vilkårlig knap.

Visuelle alarmer

Symbol på displayBetydning
diver attentionOBS – forlæng overfladeinterval
ErDekompressionsloft oversteget eller bundtid er for lang
noflyUndlad at flyve

Table of Content