Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dyk, når NO DEC TIME (Ikke-dekotid) når nul, ændres dit dyk til et dekompressionsdyk. Du skal derfor foretage ét eller flere dekompressionsstop på din vej op til overfladen.

Når dekompressionsdykket starter, erstattes NO DEC TIME (Ikke-dekotid) i displayet med ASC TIME (Opstigningstid), og indikatoren CEILING (Loft) vises. En pil, der peger opad, beder dig også om at starte din opstigning.

Suunto Zoop Novo indeholder de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen med to vigtige værdier:

 • CEILING (Loft): Den dybde, som du ikke må stige op over
 • ASC TIME (Opstigningstid): Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de definerede gasser

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dyk, giver dykkecomputeren de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen sammen med efterfølgende detaljer, som opdateres under opstigningen.

Med andre ord lader dykkecomputeren dig foretage dekompression inden for et område af dybder i stedet for at kræve, at du foretager stop på bestemte dybder. Dette kaldes også for kontinuerlig dekompression.

Loft, loftzone, gulv og dekompressionsområde

Før du foretager et dekompressionsdyk, skal du forstå betydningen af loft, loftzone, gulv og dekompressionsområde. Du er nødt til at forstå disse begreber for at kunne fortolke den vejledning, som dykkecomputeren giver dig, korrekt.

 • Loftet er den mindste dybde, som må stige op til, mens du foretager dekompression.
 • Loftzonen er det optimale dekompressionsdybdeområde. Det er området mellem loftdybden og 1,2 m (4 fod) under det pågældende loft.
 • Loftet er den maksimale dybde, hvori dekompressionsstoptiden ikke øges. Dekompressionen starter, når du passerer denne dybde under opstigningen.
 • Dekompressionsområdet er dybdeområdet mellem loftet og gulvet. Dekompressionen foregår inden for dette område. Det er imidlertid vigtigt at huske, at dekompressionen foregår langsommere ved eller tæt på gulvet sammenlignet med loftzonen.

Dybden af loftet og gulvet afhænger af din dykkeprofil. Loftdybden er forholdsvis lav, når du først skifter til et dekompressionsdyk. Men hvis du forbliver på en stor dybde, bevæger loftdybden sig nedad, og opstigningstiden øges. Det modsatte gælder også: Gulv- og loftdybderne kan flytte sig opad, mens du foretager dekompression.

Når forholdene er hårde, kan det være vanskeligt at bibeholde en konstant dybde nær overfladen. I disse tilfælde er det mere håndterbart at bibeholde en dybde noget under loftet for at sikre, at bølgerne ikke løfter dig op over loftet. Suunto anbefaler, at du foretager dekompression dybere end 4 m (13 fod), selvom det angivne loft er lavere.

Opstigningstid

Opstigningstiden, som vises på dykkecomputeren, er den nødvendige minimumstid for at nå overfladen under et dekompressionsdyk. Denne omfatter:

 • Tiden, der er påkrævet til dybdestop
 • Opstigningstiden fra dybde ved en opstigningshastighed på 10 m (32,8 fod) pr. minut
 • Tiden, der er påkrævet til dekompression
 • Tiden, der er påkrævet til ekstra sikkerhedsstop, hvis opstigningen sker for hurtigt under dykket
ADVARSEL:

Din faktiske opstigningstid kan være længere end den, der vises af Suunto Zoop Novo. Den kan være længere, hvis din opstigningshastighed er langsommere end 10 m (32,8 fod) pr. minut, eller hvis du foretager et dekompressionsstop dybere end den anbefalede loftdybde. Tag hensyn til dette, da det kan øge mængden af nødvendig indåndingsluft for at nå overfladen.

Vejledning til dekompression

Under et dekompressionsdyk kan der optræde tre typer af stop:

 • Sikkerhedsstop
 • Dybdestop
 • Dekompressionsstop

Selvom det ikke anbefales, kan du afbryde (ignorere) dybdestop og sikkerhedsstop. Suunto Zoop Novo straffer sådanne handlinger med yderligere stop eller andre foranstaltninger – enten under dykket eller under efterfølgende dyk. Se Sikkerhetsstopp og deepstop for at få flere oplysninger.

Suunto Zoop Novoviser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop. Dybdestop- og sikkerhedsstoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Stoptiden tælles ned i minutter og sekunder.

Under dekompressionsstop reduceres loftet altid, når du er tæt på loftdybden og giver fortsat dekompression med optimal opstigningstid.

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Under gulvet

Den blinkende tekst ASC TIME (Opstigningstid) og en pil, der peger opad, angiver, at du er under loftdybden. Der lyder også en alarm med lav prioritet. Du bør straks starte opstigningen. Loftdybden vises i venstre side af det midterste felt, og den mindste samlede opstigningstid vises i højre side.

Nedenfor vises et eksempel på et dekompressionsdyk med et loft på 3 m og en samlet opstigningstid på 9 minutter.

below floor

Over gulvet

Når du stiger op over loftet, stopper teksten ASC TIME (Opstigningstid) med at blinke, og pilen, der peger opad, forsvinder som vist nedenfor.

above floor

Dette angiver, at du befinder dig i dekompressionsområdet. Dekompressionen starter, men langsomt. Du bør derfor fortsætte opstigningen.

Ved loftdybden

Når du når op til loftzonen, viser displayet to pile, som peger mod hinanden, som vist nedenfor.

at ceiling

Under dekompressionsstoppet fortsætter din samlede opstigningstid med at tælle ned mod nul. Hvis loftet bevæger sig opad, kan du stige op til det nye loft.

Du må først gå til overfladen, når ASC TIME (Opstigningstid) og CEILING (Loft) er forsvundet. Dette betyder, at dekompressionsstoppet og eventuelle obligatoriske sikkerhedsstop er fuldført.

Det anbefales dog, at du bliver under loftet, indtil teksten STOP også er forsvundet. Dette angiver, at det anbefalede sikkerhedsstop på tre (3) minutter også er fuldført.

Over loftet

Når du stiger op over loftet under et dekompressionsstop, vises en pil, der peger nedad, fra loftdybden, og der lyder en kontinuerlig alarm.

above ceiling

Fejlmeddelelsen Er minder dig også om, at du kun har tre (3) minutter til at afhjælpe situationen. Du skal omgående nedstige til eller under loftet. Hvis du fortsætter med at tilsidesætte dekompressionen, går dykkecomputeren i permanent fejltilstand (Fejltilstand (algoritmelås)).

Table of Content