Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Sikkerhed

Typer af sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.
BEMÆRK:
  • bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.
TIP:
  • bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber.

Inden du dykker

Sørg for, at du fuldstændig forstår brug, displays og begrænsninger af dine dykkeinstrumenter. Kontakt din Suunto-forhandler, før du dykker med dykkercomputeren, hvis du har spørgsmål omkring denne vejledning eller dykkercomputeren. Husk altid på, at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHED!

Denne dykkercomputer er kun beregnet til brug med komprimeret luft.

Sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL:

DYKKERCOMPUTERE SKAL KUN ANVENDES AF ERFARNE DYKKERE! Utilstrækkelig træning i forbindelse med enhver form for dykning, herunder fridykning, kan være årsag til, at en dykker begår fejl såsom forkert brug af gasblandinger eller upassende dekompression, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL:

Du skal læse den printede lynguide samt brugervejledningen på nettet om din dykkercomputer. Manglende kendskab til disse kan medføre forkert brug, alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL:

DER ER ALTID EN RISIKO FOR TRYKFALDSSYGE FOR EN HVILKEN SOM HELST DYKKEPROFIL, SELV NÅR DU FØLGER DET PLANLAGTE DYK, SOM FASTSÆTTES AF DYKKETABELLER ELLER AF EN DYKKERCOMPUTER. INGEN PROCEDURE, DYKKERCOMPUTER ELLER DYKKETABEL KAN FORHINDRE RISIKOEN FOR TRYKFALDSSYGE ELLER ILTFORGIFTNING! Den enkelte persons fysiologi kan variere fra den ene dag til den anden. Dykkercomputeren kan ikke tage disse variationer i betragtning. Vi tilråder kraftigt, at du forbliver inden for eksponeringsgrænserne, som angives af apparatet, for at minimere risikoen for trykfaldssyge. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning burde du konsultere en læge angående din kondi, før du dykker.

ADVARSEL:

Hvis du har en pacemaker, anbefaler vi, at du ikke dykker. Fritidsdykning med iltudstyr forårsager fysisk stress på kroppen, hvilket kan være uegnet til pacemakere.

ADVARSEL:

Hvis du har en pacemaker, skal du kontakte din læge, før du bruger denne enhed. Den induktionsfrekvens, som anvendes i denne enhed, kan forstyrre pacemakere.

ADVARSEL:

Allergiske reaktioner eller hudirritation kan forekomme, når produktet er i kontakt med huden, selv om vores produkter overholder branchestandarderne. Hold i givet fald straks inde med brugen, og søg læge.

ADVARSEL:

Ikke egnet til professionel brug! Suunto-dykkercomputere er kun til fritidsbrug. Kravene til professionel eller erhvervsdykning kan udsætte dykkeren for dybder og omgivelser, som ofte øger risikoen for trykfaldssyge. Derfor anbefaler Suunto kraftigt, at enheden ikke anvendes til professionel eller erhvervsdykning.

ADVARSEL:

BRUG RESERVEINSTRUMENTER! Sørg for, at du bruger reserveinstrumenter, herunder dybdemåler, undervandstrykmåler, timer eller ur, og har adgang til dekompressionstabeller, når du dykker med en dykkercomputer.

ADVARSEL:

Af sikkerhedsmæssige årsager burde du aldrig dykke alene. Dyk med en udpeget makker. Du burde også forblive sammen med andre i noget tid efter et dyk, da opståen af trykfaldssyge kan udsættes eller udløses af aktiviteter ved overfladen.

ADVARSEL:

LAV FORUDGÅENDE TJEK! Kontroller altid, at din dykkercomputer fungerer ordentligt og har de korrekte indstillinger, før du dykker. Kontroller, at displayet virker, at batteriniveauet er OK, at flasketrykket er i orden, og så videre.

ADVARSEL:

Kontrollér din dykkercomputer hyppigt under et dyk. Hvis du mener eller konkluderer, at der er problemer med en computerfunktion, skal du straks afbryde dykket og vende sikkert tilbage til overfladen. Kontakt Suuntos kundeservice, og returnér computeren til et autoriseret Suunto-servicecenter for at få foretaget et eftersyn.

ADVARSEL:

DYKKERCOMPUTEREN BURDE ALDRIG BYTTES ELLER DELES MED ANDRE BRUGERE, NÅR DEN ER I BRUG! Dens oplysninger passer ikke til en person, som ikke har båret den under hele dykket eller under en række gentagne dyk. Dens dykkeprofiler skal passe til brugeren. Hvis dykkercomputeren efterlades ved overfladen under et dyk, vil dykkercomputeren give unøjagtige oplysninger under efterfølgende dyk. Ingen dykkercomputer kan tage dyk i betragtning, hvis de blev foretaget uden dykkercomputeren. Derfor kan et dyk foretaget i op til fire dage før første brug af computeren føre til misvisende oplysninger, og burde hermed undgås.

ADVARSEL:

UDSÆT IKKE NOGEN DEL AF DIN DYKKERCOMPUTER FOR NOGEN GASBLANDING, DER INDEHOLDER MERE END 40 % ILT! Forbedret luft med et højere iltindhold udgør en risiko for ild eller eksplosion og alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL:

DYK ALDRIG MED EN GASBLANDING, HVIS DU IKKE SELV HAR KONTROLLERET DENS INDHOLD OG INDTASTET DEN ANGIVNE VÆRDI I DIN DYKKERCOMPUTER! Undlader du at kontrollere flaskens indhold og indtaste de nødvendige gasværdier i din dykkercomputer, vil oplysningerne omkring planlægningen af dit dyk være unøjagtige.

ADVARSEL:

Brug af software til planlægning af dyk såsom i Suunto DM5 erstatter ikke ordentlig oplæring i dykning. Dykkere, som dykker med luft, kender ikke til farerne forbundet med dykning med gasblandinger. For at dykke med Trimix, Triox, Heliox, Nitrox eller dem alle, skal dykkere have specialiseret undervisning til den type dykning, de vil foretage sig.

ADVARSEL:

Undlad at bruge et Suunto-USB-kabel i områder, hvor der findes brændbare gasarter. Dette kan føre til en eksplosion.

ADVARSEL:

Suunto-USB-kabler skal ikke skilles ad eller ændres på nogen måde. Dette kan føre til elektrisk stød eller ild.

ADVARSEL:

Undlad at bruge et Suunto-USB-kabel, hvis kablet eller dele af det er beskadiget.

FORSIGTIG:

Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.

Nødopstigninger

Hvis dykkercomputeren mod forventning svigter under et dyk, skal du følge nødprocedurerne fra dit certificerede dykkeruddannelsessted for omgående at komme sikkert tilbage til overfladen.

Table of Content