Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Dykkehistorik

Suunto Zoop Novohar en detaljeret logbog og dykkehistorik tilgængelig i hukommelsestilstand.

Logbogen indeholder en avanceret dykkeprofil til hvert registreret dyk. Tiden mellem hvert datapunkt, der er gemt i loggen, er baseret på den konfigurerbare samplingsfrekvens (se Hastighed på indsamling af prøve (sample rate)).

Dykkehistorikken er en oversigt over alle registrerede dyk.

Sådan åbnes dykkehistorikken:

 1. Tryk på MODE (Tilstand), indtil MEM (Hukommelse) vises.
 2. Skift mellem History (Historik) og Logbook (Logbog) med DOWN (Ned) eller UP (Op).
 3. Når du kigger på historikken eller logbogen, kan du trykke på MODE (Tilstand) for at gå tilbage og vælge den anden. Tryk på MODE (Tilstand) en gang mere for at afslutte.

Historik

Når du har åbnet visningen over dykkehistorikken, kan du skifte mellem Scuba History (Dykkehistorik) og Free Dive History (Fridykkehistorik) med DOWN (Ned) og UP (Op).

Dykkehistorikken indeholder en oversigt over følgende:

 • Antal timers dykning
 • Det samlede antal dyk
 • Maksimal dybde

Dykkehistorikken registrerer højst 999 dyk og 999 timers dykning. Når disse grænser nås, nulstilles tællerne.

Fridykkehistorikken viser følgende:

 • de dybeste og længste dyk af alle fridyk
 • den kumulative dykketid i timer og minutter
 • samlet antal dyk

Fridykkehistorikken registrerer højst 999 dyk og 99:59 timers dykning. Når disse grænser nås, nulstilles tællerne.

Logbog

Hver log har tre sider:

 1. Forside

logbook page1

 • Maksimal dybde
 • Dato for dyk
 • Type dyk (angivet med det første bogstav i dykketilstand, som f.eks. A for tilstanden Air (Luft))
 • Tidspunkt for start på dyk
 • Dyknummer – fra ældste til nyeste
 • Gasprocent(er) i den første anvendte gasblanding
 • Samlet dykketid (i minutter i alle tilstande)
 • Overfladeinterval og advarselsside

logbook page2

 • Maksimal dybde
 • Overfladeinterval efter forrige dyk
 • Gennemsnitlig dybde
 • Advarsler
 • OLF % (hvis relevant)
 • Graf over dykkeprofiler

logbook page3

 • Vandtemperatur
 • Dybde-/tidsprofil for dykket

Tryk på UP (Op) for at rulle igennem dykkeprofilen, eller hold UP (Op) nede for at rulle automatisk.

Grafen over dykkeprofiler viser dykkeoplysninger punkt for punkt, som f.eks. dybde, kompasretning, dekompressionsoplysninger, loft og opstigningstid.

Teksten End of Logs (Slutning på log) vises mellem det ældste og nyeste dyk.

Logbogens kapacitet afhænger af samplingsfrekvensen.

Hvis hukommelsen er fuld, når der tilføjes nye dyk, slettes de ældste dyk.

Hukommelsens indhold gemmes, selvom batteriet udskiftes (forudsat at batteriet udskiftes som beskrevet i vejledningen).

BEMÆRK:

Flere gentagne dyk betragtes som tilhørende den samme gentagne dykkeserie, hvis no-fly-tiden ikke er afsluttet.

Table of Content