Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Brugervejledning

Kalenderur

Kalenderuret er standardtilstanden for Suunto Zoop Novo.

Klokkeslæt

I tidsindstillingerne kan du indstille timerne, minutterne, sekunderne, og formatet (12 eller 24 timer).

Sådan indstilles klokkeslættet:

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Time (Klokkeslæt) og tryk på SELECT.
 3. Indstil timerne ved hjælp af DOWN eller UP og bekræft med SELECT.
 4. Gentag for minutterne og sekunderne. Indstil formatet ved hjælp af DOWN eller UP og bekræft med SELECT.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.

Dato

Datoen og ugedagen vises i den nederste række i tidstilstand. Tryk på DOWN for at skifte mellem visninger.

Sådan angives datoen:

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Date , og tryk på SELECT.
 3. Angiv året med DOWN eller UP, og godkend med SELECT.
 4. Gentag for måneden og dagen.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.

Måleenheder

I indstillingen om måleenheder kan du vælge, om måleenhederne skal vises i metersystemet eller i det britiske standardsystem.

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Units, og tryk på SELECT.
 3. Tryk på DOWN for at skifte mellem Metric (Metersystem) eller Imperial (Britisk standardsystem), og bekræft med SELECT.
 4. Tryk på MODE for at afslutte.

Tidszoner

Med tidszoner kan du holde styr på klokkeslættet i en anden tidszone. Tidszoner vises nederst til venstre i displayet i tidstilstand ved at trykke på DOWN.

Sådan indstilles tidszoner:

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Dual Time (Tidszoner), og tryk på SELECT.
 3. Indstil timer med DOWN eller UP, og bekræft med SELECT.
 4. Gentag for minutterne.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.

Alarm

Suunto Zoop Novo har en daglig alarm, som kan indstilles til at aktiveres bare en gang, på hverdage eller alle dage.

Når den daglige alarm aktiveres, blinker skærmen og alarmen lyder i 60 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.

Sådan indstilles den daglige alarm:

 1. I tidstilstand skal du holde DOWN nede.
 2. Tryk på UP for at rulle til Alarm (Alarm) og tryk på SELECT.
 3. Vælg aktivering af alarm ved hjælp af DOWN eller UP og bekræft med SELECT. Mulighederne er Off (Fra), Once (En gang), Weekdays (Hverdage), eller Every Day (Alle dage).
 4. Indstil timerne ved hjælp af DOWN eller UP og bekræft med SELECT.
 5. Gentag for minutterne.
 6. Tryk på MODE for at afslutte.

Table of Content