Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend

Helid ja vibratsioon

Helisid ja vibratsiooni kasutatakse teatistest, hoiatustest ja muudest olulistest sündmustest teatamiseks. Mõlemat saab seadistada sätetes asukohas General (Üldine) » Tones (Helid).

Asukohas General » Tones » General saate valida järgmiste suvandite vahel.

  • All on: kõik sündmused vallandavad märguande.
  • All off: ükski sündmus ei vallanda märguannet.
  • Buttons off: kõik sündmused peale nuppude vajutamise vallandavad märguande.

Asukohas General » Tones » Alarms saate värinad sisse või välja lülitada.

Saate valida järgmiste suvandite vahel.

  • Vibration: värinamärguanne.
  • Tones: helimärguanne.
  • Both: nii värina- kui ka helimärguanne.

Table of Content