Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend

Navigeerimine

Kursi järgi navigeerimine

Kursi järgi navigeerimine on funktsioon, mida saate kasutada väljas, et liikuda mööda sihtrada asukoha poole, mida näete või mida olete kaardil vaadanud. Seda funktsiooni saate kasutada eraldiseisvana (nagu kompassi) või koos paberkaardiga.

Kui määrate suunda määrates sihtvahemaa ja -kõrguse, saab käekella kasutada sihtkohta navigeerimiseks.

Bearing Navigation S9

Kursi järgi navigeerimise kasutamine treeningu ajal (saadaval vaid vabaõhutegevustele)

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi suvandite avamiseks.
 2. Puudutage suvandit Navigation (Jooksmine) või vajutage keskmist nuppu.
 3. Valige Bearing
 4. Vajaduse korral kalibreerige kompass ekraanil kuvatavate juhtnööride järgi.
 5. Suunake ekraanil olev sinine nool sihtkoha poole ja vajutage keskmist nuppu.
 6. Kui te ei tea vahemaad ega kõrgust sihtkohani, valige No
 7. Määratud kursi kinnitamiseks ja spordirežiimide juurde naasmiseks vajutage keskmist nuppu.
 8. Kui te teate vahemaad ja kõrgust sihtkohani, valige Yes
 9. Sisestage vahemaad ja kõrgust sihtkohani.
 10. Määratud kursi kinnitamiseks ja spordirežiimide juurde naasmiseks vajutage keskmist nuppu.

Kursi järgi navigeerimise kasutamine ilma treenimiseta

 1. Kerige allanipsamise või ülemise nupu vajutamisega suvandini Navigation.
 2. Valige Bearing
 3. Vajaduse korral kalibreerige kompass ekraanil kuvatavate juhtnööride järgi.
 4. Suunake ekraanil olev sinine nool sihtkoha poole ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Kui te ei tea vahemaad ega kõrgust sihtkohani, valige No ja järgige sinist noolt sihtkohani.
 6. Kui te teate vahemaad ja kõrgust sihtkohani, valige Yes
 7. Sisestage vahemaa ja kõrgus sihtkohani ja järgige sinist noolt sihtkohani. Ekraanil asukohast vasakul kuvatakse ka vahemaa ja kõrgus.
 8. Määrake uus kurss ülesnipsamise või alumise nupu vajutamisega.
 9. Lõpetage navigeerimine ülemise nupu vajutamisega.

Kompass

Suunto 9 on digitaalne kompass, mille abil saate orienteeruda magnetilise põhjapooluse suhtes. Kaldekompensatsiooniga kompassi näit on täpne ka siis, kui kompass pole rõhtloodis.

Kompassi saate siseneda käivitajast sätte Navigation (Navigeerimine) » Compass (Kompass) alt.

Kompassi kuval on järgmine teave.

 • Magnetilist põhjapoolust näitav nool.
 • Peasuund.
 • Asimuut kraadides.
 • Kellaaeg (kohalik aeg) või aku laetuse tase; kuvade vahetamiseks puudutage ekraani.

Compass

Kompassist väljumiseks nipsake paremale või hoidke keskmist nuppu all.

Kompassi kuval olles saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha koordinaatide vaatamine või navigeerimiseks marsruudi valimine.

Compass shortcuts en

Otseteede loendist väljumiseks nipsake üles või vajutage ülemist nuppu.

Kompassi kalibreerimine

Kui kompass ei ole kalibreeritud, palutakse teil kompassikuvasse sisenedes see kalibreerida.

Calibrate compass Spartan

Kui tahate kompassi uuesti kalibreerida, saate kalibreerimist alustada sätetes asukohas Navigation » Navigation settings » Calibrate compass.

Deklinatsiooni seadistamine

Õigete kompassinäitude tagamiseks tuleb määrata täpne deklinatsiooniväärtus.

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole. Kompassid näitavad aga Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb kompassi jaoks määrata deklinatsioon. Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.

Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel. Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida veebisaitidelt (nagu www.magnetic-declination.com).

Orienteerumiskaartide puhul aga on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus. See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada, määrates deklinatsiooniväärtuseks 0 kraadi.

Oma deklinatsiooniväärtuse saate määrata sätetes asukohas Navigation » Navigation settings » Declination.

Lähtepunkti navigeerimine

Kui kasutate tegevuse salvestamisel GPS-i, salvestab Suunto 9 automaatselt teie treeningu lähtepunkti. Funktsiooniga Lähtepunkti navigeerimine saab Suunto 9 juhendada teid otse lähtepunkti.

Funktsiooni Lähtepunkti navigeerimine käivitamiseks tehke järgmist.

 1. Käivitage treening koos GPS-iga.
 2. Nipsake vasakule või vajutage keskmist nuppu seni, kuni jõuate navigeerimiskuvale.
 3. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et avada otseteemenüü.
 4. Kerige funktsioonini Lähtepunkti navigeerimine ja selle valimiseks puudutage ekraani või vajutage keskmist nuppu.

  Kerige funktsioonini Findback, Spartan

Navigeerimisjuhised kuvatakse valitud spordirežiimi viimasel kuval.

Funktsiooni FindBack kuva, Spartan

Oma praeguse asukoha kohta lisaüksikasjade vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Kuval Lähtepunkti navigeerimine olles nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et avada otseteemenüü.
 2. Valige Details (Üksikasjad).

  Kerige funktsiooni Findback üksikasjadeni, Spartan

 3. Loendi kerimiseks nipsake üles või vajutage alumist nuppu.

  Funktsiooni FindBack üksikasjad, Spartan

Üksikasjade kuvalt väljumiseks nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu.

Marsruudid

Te saate seadet Suunto 9 kasutada marsruutidel navigeerimiseks. Kavandage oma marsruut Suunto rakendusega ja edastage see järgmisel sünkroonimisel oma käekella.

Marsruudil navigeerimiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Käiviti avamiseks nipsake alla või vajutage ülemist nuppu.
 2. Kerige kuvani Navigation ja puudutage ikooni või vajutage keskmist nuppu.

  Navigation icon

 3. Kerige kuvani Routes ja vajutage keskmist nuppu, et avada marsruutide loend.

  Routes list

 4. Kerige marsruudini, mille järgi soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.

  Routes Exercise

 5. Valige Start exercise, kui tahate marsruuti kasutada treenimisel, või valige Navigate only, kui tahate marsruudi järgi navigeerida.

  MÄRKUS:

  Kui tahate marsruudi järgi navigeerida, ei salvestata ega logita midagi Suunto rakenduses.

 6. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage mis tahes ajal uuesti ülemist nuppu.

Puudutage ekraani ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahetamiseks.

Route overview

Üksikasjalikul kuval suumige sisse ja välja, puudutades ekraani või hoides keskmist nuppu all. Kohandage suumi ülemise ja alumise nupuga.

Route zoom

Navigeerimise kuval olles saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha salvestamine või navigeerimiseks muu marsruudi valimine.

Treeningut saab alustada ka otseteeloendist. Suvandi Start exercise valimisel avatakse spordirežiimide menüü ja te saate käivitada treeningu salvestamise. Treeningu lõpetamise korral lõpetatakse ka navigeerimine.

Kõigil GPS-iga sportimisrežiimidel on ka marsruudi valimise võimalus. Vt: Navigeerimine treeningu ajal.

Navigeerimissuunised

Marsruudi järgi navigeerides aitab käekell teid õigel teel hoida, andes teile marsruudil liikudes lisateavitusi.

Näiteks kui eemaldute marsruudist enam kui 100 m (330 jalga), teavitab käekell teid, et te pole õigel teel; see teavitab teid ka siis, kui olete tagasi marsruudil.

Kui jõuate marsruudil oleva kontrollpunkti või HP-ni, saate teavitusliku hüpiku, mis kuvab vahemaad ja hinnangulist teeloleku aega järgmise kontrollpunkti või HP-ni.

MÄRKUS:

Kui navigeerite marsruudi järgi, mis ristub iseendaga (nagu 8-kujuline marsruut), ja pöörate ristis valesti, eeldab käekell, et lähete meelega muus suunas. Käekell näitab teile järgmist kontrollpunkti uue liikumissuuna järgi. Niisiis jälgige keerulise marsruudi järgi navigeerides oma jäljerida tagamaks, et läheksite õiget teed pidi.

Täppisjuhtnöörid

Suunto rakenduses marsruute luues saate aktiveerida täppisjuhtnöörid. Kui marsruut edastatakse teie käekella ja seda kasutatakse navigeerimiseks, annab käekell teile heli ja tekstiga täpselt teada, kuhu pöörata.

Komooti täppisnavigeerimine

Kui olete Komooti liige, saate marsruute otsida või kavandada Komootiga ning sünkroonida need Suunto rakenduse kaudu oma käekella Suunto 9. Peale selle sünkroonitakse teie salvestatud treeningud automaatselt Komootiga.

Kui kasutate marsruutidega navigeerimist käekellaga Suunto 9 koos Komooti marsruutidega, annab käekell teile täpselt heli ja tekstiga teada, kui on aeg pöörata.

Komoot Navigation

Komooti täppisnavigeerimise kasutamine

 1. Registreeruge veebisaidil Komoot.com
 2. Valige Suunto rakenduses partneriteenused.
 3. Valige Komoot ja looge ühendus, kasutades sama identimisteavet, mida kasutasite Komooti registreerumisel.

Kõik teie valitud või kavandatud marsruudid („tuurid“ Komootis) Komootis sünkroonitakse automaatselt Suunto rakendusse, misjärel saate need lihtsasti käekella edastada.

Täppisjuhtnööride saamiseks järgige jaotise „Marsruudid“ juhtnööre ja valige marsruut Komootis.

Lisateavet Suunto ja Komooti partnerluse kohta vt http://www.suunto.com/komoot

MÄRKUS:

Komoot pole praegu Hiinas saadaval.

Huvipunktid

Huvipunkt või HP on eriline koht, näiteks laagripaik või siht mööda rada, mille saate salvestada ja mille juurde hiljem navigeerida. Huvipunkte võite luua Suunto rakenduses ja te ei pea seal ise olema. Huvipunkti saate käekellas luua, salvestades oma asukoha.

Iga HP on määratletud järgmiste näitajatega:

 • HP nimi;
 • HP tüüp;
 • loomise kuupäev ja kellaaeg;
 • laiuskraad;
 • pikkuskraad;
 • kõrgustasand.

Kella saab salvestada kuni 250 HP-d.

HP-de lisamine ja kustutamine

Käekella saate huvipunkti lisada kas Suunto rakendusega või hetkeasukoha salvestamisega.

Kui olete käekellaga õues ja satute kohta, mida soovite HP-na salvestada, saate asukoha otse käekella lisada.

HP lisamine käekellaga

 1. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käiviti.
 2. Kerige kuvani Navigation ja puudutage ikooni või vajutage keskmist nuppu.
 3. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et kerida alla kuvani Your location (Teie asukoht), ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Oodake, kuni käekell aktiveerib GPS-i ja leiab teie asukoha.
 5. Kui käekell kuvab teie laius- ja pikkuskraadi, vajutage ülemist nuppu oma asukoha HP-na salvestamiseks ja valige HP tüüp.
 6. Vaikimisi on HP nimi sama, mis HP tüüp (millele järgneb järjest suurenev number). Nime saab hiljem Suunto rakenduses muuta.
HP-de kustutamine

Huvipunkti saate eemaldada, kustutades selle käekella huvipunktide loendist või Suunto rakendusest.

HP kustutamine käekellas

 1. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käiviti.
 2. Kerige kuvani Navigation ja puudutage ikooni või vajutage keskmist nuppu.
 3. Nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et kerida alla kuvani POIs (Huvipunktid), ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Kerige käekellast eemaldatava HP-ni ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Kerige üksikasjade lõpuni ja valige Delete.

HP kustutamisel käekellast ei kustutata seda jäädavalt.

Huvipunkti jäädavaks kustutamiseks peate selle kustutama Suunto rakenduses.

Navigeerimine huvikohani

Saate navigeerida mis tahes huvikohta, mis on teie kella huvikohtade loendis.

MÄRKUS:

Kui navigeerite huvikohta, kasutab teie kell GPS-i täisvõimsusel.

Huvikohani navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käiviti.
 2. Kerige kuvani Navigation (Navigatsioon) ja puudutage ikooni või vajutage keskmist nuppu
 3. Kerige suvandini POIs (Huvipunktid) ja vajutage keskmist nuppu, et avada oma huvipunktide loend.
 4. Kerige huvipunktini, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Navigeerimise alustamiseks vajutage ülemist nuppu.
 6. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage suvalisel hetkel uuesti ülemist nuppu.

Huvipunkti juurde navigeerimisel saab kasutada kaht eri kuva.

 • Huvipunktikuva koos suunanäidikuga ja kaugusega huvipunktist.

POI detail view

 • Kaardikuva, mis näitab teie praegust asukohta huvipunktist ja teie jäljerada (teekond, mille olete läbinud).

POI map view

Kuvade vahetamiseks nipsake vasakule või paremale või vajutage keskmist nuppu.

NÕUANNE:

Huvipunktikuval olles puudutage ekraani, et näha alumisel real lisateavet, nagu kõrguse erinevus praeguse asukoha ja huvipunkti vahel ning hinnanguline kohalejõudmisaeg või teelolekuaeg.

Kaardivaates on teised läheduses olevad huvipunktid näidatud hallina. Puudutage ekraani, et vahetada ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahel. Üksikasjalikul kuval saate keskmist nuppu vajutades suumitaset muuta ja seejärel alumise ning ülemise nupuga sisse ja välja suumida.

Navigeerides saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu huvipunkti üksikasjadele ja toimingutele, nagu praeguse asukoha salvestamine või navigeerimiseks muu huvikoha valimine või navigeerimise lõpetamine.

Huvipunktide tüübid

Seadmes Suunto 9 on saadaval järgmised huvipunktide tüübid.

poi basicüldine huvipunkt
poi beddingPesakoht (loomad, jahipidamisel)
poi beginAlguspunkt (marsruudi või raja algus)
poi biggameSuur saakloom (loomad, jahipidamisel)
poi birdLind (loomad, jahipidamisel)
poi homeEhitis/kodu
poi cafeKohvik, toit, restoran
poi campLaager, telkimine
poi carAuto, parkimine
poi caveKoobas
poi hillKalju, mägi, org
poi lakeRannik, järv, jõgi, vesi
poi crossroadRisttee
poi emergHädaolukord
poi endLõpp (marsruudi või raja algus)
poi fishKala, kalastuskoht
poi forestMets
poi geoGeocache’i objekt
poi hotelHostel, hotell, majutus
poi infoTeave
poi meadowAas
poi peakTipp
poi printsJäljed (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi roadTee
poi rockKivi
poi rubNühkimine (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi scrapeKraapimine (loomade jäljed, jahipidamisel)
poi shotLaskmiskoht (jahipidamisel)
poi sightVaatamisväärsus
poi smallgameVäike saakloom (loomad, jahipidamisel)
poi standJälgimiskoht (jahipidamisel)
poi trailJäljed
poi camJäljekaamera (jahipidamisel)
poi waterfallJuga

Table of Content