Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend

Taustvalgustus

Tagantvalgustusel on kolm reguleeritavat omadust: heleduse tase (Brightness), kuidas puhkerežiimi tagantvalgustus aktiveeritakse (Standby) ja kas tagantvalgustus aktiveeritakse randme tõstmise ja keeramise korral (Raise to wake).

Tagantvalgustuse omadusi saab muuta sätetes: General » Backlight.

  • Säte Brightness määrab tagantvalgustuse üldise tugevuse: Low, Medium või High.

  • Säte Standby reguleerib ekraani heledust siis, kui aktiivne tagantvalgustus pole sisse lülitatud (nt nupuvajutusega). Sätte Standby kaks suvandit on On/Off.

  • Funktsioon „Raise to wake“ aktiveerib puhkerežiimi tagantvalgustuse tavalises kellaajarežiimis ja treeningrežiimis siis, kui tõstate randme vaatamisasendisse. Sätte Raise to wake kolm suvandit on järgmised.

    • On: randme tõstmine tavalises kellaajarežiimis või treenimise ajal aktiveerib tagantvalgustuse.
    • Exercise only: randme tõstmine lülitab tagantvalgustuse sisse vaid treenimise ajal.
    • Off: funktsioon Raise to wake on välja lülitatud.
MÄRKUS:

Võite tagantvalgustuse ka alati sisselülitatuks määrata. Hoidke keskmist nuppu all, et avada menüü Shortcuts, kerige suvandini Backlight ja vajutage lülitit, et tagantvalgustus sisse lülitada.

Table of Content