Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend

POD-ide ja andurite sidumine

Siduge kell Bluetooth Smarti POD-ide ja anduritega, et koguda treeningu salvestamise ajal lisateavet, nagu ratturi toodetud võimsus.

Seade Suunto 9 toetab järgmisi POD-ide ja andurite tüüpe:

 • pulsi-;
 • jalgratta-;
 • võimsus-,
 • jala-.
MÄRKUS:

Kui lennure˛iim on sees, ei saa midagi siduda. Enne sidumist lülitage lennure˛iim välja. Vt: Lennure˛iim.

POD-i või anduri ühendamiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Minge kella sätetesse ja valige Connectivity (Ühenduvus).
 2. Valige Pair sensor (Seo andur), et näha nimekirja anduritest.
 3. Nipsake alla terve nimekirja nägemiseks ja puudutage anduritüüpi, mille soovite ühendada.

Sensor list

 1. Sidumise lõpuleviimiseks järgige käekellal olevaid juhiseid (vt vajaduse korral anduri juhendit), vajutades järgmise etapi juurde liikumiseks keskmist nuppu.

Sensor paired

Kui anduril on nõutud sätteid, nagu vändapikkus jalgrattaanduril, palutakse teil väärtus sidumistoimingu ajal sisestada.

Kui andur on seotud, otsib käekell seda kohe, kui valite seda anduritüüpi kasutava sportimisrežiimi.

Täielikku nimekirja seotud seadmetest näete kellas sättes Connectivity (Ühenduvus) » Paired devices (Seotud seadmed).

Sellest nimekirjast saate vajaduse korral seadmeid eemaldada (lahutada). Valige seade, mille soovite eemaldada, ja puudutage valikut Forget (Unusta).

Jalgratta-POD-i kalibreerimine

Jalgratta-POD-ide puhul peate käekellas ratta ümbermõõdu määrama. Ümbermõõtu arvestatakse millimeetrites ja seda tehakse kalibreerimise sammuna. Kui vahetate oma jalgrattal rattaid (muu ümbermõõduga), tuleb muuta ka käekella ratta ümbermõõdu sätet.

Ratta ümbermõõdu muutmine

 1. Liikuge sätete jaotisesse Connectivity (Ühenduvus) » Paired devices (Seotud andurid).
 2. Valige Bike POD (Jalgratta-POD).
 3. Valige ratta uus ümbermõõt.

Jalaanduri kalibreerimine

Jala-POD-i sidumisel kalibreerib käekell POD-i automaatselt GPS-i kasutades. Soovitame kasutada automaatset kalibreerimist, aga saate selle vajaduse korral välja lülitada POD-i sätetes asukohas Connectivity (Ühenduvus) » Paired devices (Seotud andurid).

Esimesel kalibreerimisel GPS-iga valige spordirežiim, millega POD-i kasutatakse ja mille GPS-i täpsuseks on määratud suvandBest(Parim) (Parim). Käivitage salvestamine ja jookske ühtlase tempoga horisontaalsel pinnal võimaluse korral vähemalt 15 minutit.

Algseks kalibreerimiseks jookske oma tavalise keskmise kiirusega ja seejärel lõpetage treeningu salvestamine. Järgmisel korral, kui kasutate jalaandurit, on kalibreerimine valmis.

Alati kui GPS-kiirus on saadaval, rekalibreerib käekell jalaanduri vajaduse korral automaatselt.

Jõu-POD-i kalibreerimine

Jõu-POD-ide (jõumõõtjate) puhul on vaja alustada kalibreerimist kella spordirežiimi valikutest.

Jõu-POD-i kalibreerimiseks tehke järgmist.

 1. Siduge jõu-POD käekellaga, kui te seda veel teinud ei ole.
 2. Valige jõu-POD-i kasutav spordirežiim ja avage seejärel režiimi suvandid.
 3. Valige Calibrate power POD(Kalibreeri jõu-POD) (Jõu-POD-i kalibreerimine) ja järgige käekella juhiseid.

Jõu-POD-i tuleks aeg-ajalt uuesti kalibreerida.

Table of Content