Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 9 Käyttöopas

Päivittäinen aktiivisuus

Aktiivisuuden seuranta

Kellosi tarkkailee yleistä aktiivisuuttasi päivän mittaan. Tämä on tärkeä ominaisuus niin arkikuntoilijoille kuin kilpatason urheilijoillekin.

Vaikka aktiivisuus tekee hyvää, ankara harjoittelu edellyttää kunnon palautumispäiviä.

Aktiivisuuslaskuri nollautuu automaattisesti aina keskiyöllä. Viikon lopulla (sunnuntai) kello antaa yhteenvedon aktiivisuudestasi näyttäen keskimääräisen aktiivisuutesi kyseisellä viikolla ja kunkin päivän kokonaisaktiivisuuden.

Voit tarkistaa päivittäisen kokonaisaskelmääräsi pyyhkäisemällä kellotaulunäytössä ylöspäin tai painamalla alapainiketta.

ActivityMonitoring steps Spartan

Kello laskee askeleesi kiihtyvyysmittarin avulla. Kumulatiivinen askelmäärä kertyy vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä myös harjoittelun ja muiden aktiviteettien tallennuksen yhteydessä. Askeleita ei kuitenkaan lasketa tietyissä urheilulajeissa kuten uinti ja pyöräily.

Askelten lisäksi voit näyttöä napauttamalla tarkistaa päivittäisen kalorikulutusarvion.

ActivityMonitoring calories Spartan

Näytön keskellä oleva suuri numero ilmaisee päivän aikana toistaiseksi kulutettujen aktiivikalorien arvioidun määrän. Sen alapuolella näkyy kaiken kaikkiaan kulutettujen kalorien määrä. Kokonaiskalorimäärään sisältyvät sekä aktiivikalorit että perusaineenvaihdunta-arvosi (ks. alla).

Näyttöjen renkaat ilmaisevat, kuinka lähellä päivittäisiä aktiivisuustavoitteitasi olet: Näitä tavoitteita voidaan säätää omien mieltymysten mukaan (katso alla)

Voit myös tarkistaa askelmääräsi seitsemältä viime päivältä pyyhkäisemällä vasemmalle. Saat kalorienkulutuksen näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai painamalla keskipainiketta uudestaan.

ActivityMonitoring steps week

Pyyhkäisemällä ylöspäin voit tarkastella aktiivisuuttasi seitsemältä viime päivältä numeroina käyrän sijaan.

Aktiivisuustavoitteet

Voit säätää päivittäisiä tavoitteitasi sekä askel- että kalorimäärän suhteen. Aktiivisuusnäytössä voit avata aktiivisuustavoitteen asetukset painamalla näyttöä pitkään tai pitämällä keskipainiketta painettuna.

Activity Goals

Askeltavoitetta asettaessasi määrität kokonaisaskelmäärän koko päivälle.

Päivässä kuluttamasi kokonaiskalorimäärä perustuu kahteen tekijään: perusaineenvaihduntaasi (BMR) ja fyysiseen aktiivisuuteesi.

Activity Goals calories

BMR on kalorimäärä, jonka kehosi kuluttaa lepotilassa. Nämä kalorit kuluvat kehosi lämpimänä pitämiseen ja perustoimintoihin, kuten silmien räpyttämiseen ja sydämen sykkimiseen. Luku perustuu henkilökohtaiseen profiiliisi, johon kuuluvia tietoja ovat mm. ikä ja sukupuoli.

Kun asetat kaloritavoitteen, määrität, kuinka paljon kaloreja haluat kuluttaa BMR-arvon lisäksi. Nämä ovat ns. aktiivikaloreita. Aktiviteettinäytön ympärillä oleva rengas etenee sen mukaan, kuinka paljon aktiivikaloreita kulutat päivän aikana tavoitteeseesi nähden.

Välitön syke

Välittömässä sykenäytössä (HR) näet sykkeestäsi pikakatsauksen.

Voit siirtyä sykenäyttöön pyyhkäisemällä kellotaulunäytössä ylöspäin tai painamalla alapainiketta.

Instant HR

Voit poistua näytöstä ja palata kellotaulunäyttöön pyyhkäisemällä alaspäin tai painamalla yläpainiketta.

Päivittäissyke

Päivittäissykenäkymässä näet sykkeesi 12 tunnin ajalta. Tämä on hyödyllinen tiedonlähde esimerkiksi palautumisen seuraamiseen tiukan treenin jälkeen.

Näkymä näyttää sykkeesi 12 tunnin ajalta kuvaajana. Kuvaajan perustana on keskisykkeesi 24 minuutin aikajaksoissa. Pyyhkäisemällä ylös tai painamalla alapainiketta saat lisäksi arvion keskimääräisestä kalorinkulutuksestasi tunnissa sekä alimman sykkeesi 12 tunnin jaksolta.

Alin sykkeesi viimeisten 12 tunnin ajalta kertoo hyvin palautumisesi tilan. Jos se on tavallista korkeampi, et todennäköisesti ole vielä palautunut kokonaan edellisestä harjoittelukerrasta.

Daily HR

Jos tallennat harjoituksen, päivittäissykearvoissa näkyvät harjoittelun aiheuttama korkeampi syke ja kalorien kulutus. Muista kuitenkin, että kuvaaja ja kulutusmäärät ovat keskiarvoja. Jos sykkeesi nousee enimmillään 200 lyöntiin minuutissa harjoituksen aikana, kuvaaja ei näytä tätä enimmäisarvoa, vaan keskiarvon niiltä 24 minuutilta, joiden aikana saavutat huippusykkeen.

Ennen kuin voit tarkastella päivittäissykenäytön arvoja, sinun on aktivoitava päivittäissyketoiminto. Ominaisuuden voi kytkeä päälle tai pois päältä asetusten kohdassa Aktiivisuus. Päivittäissykenäytössä voit myös avata aktiviteettiasetukset pitämällä keskipainiketta painettuna.

Kun päivittäissyke on käytössä, kello aktivoi optisen sykeanturin säännöllisesti tarkistaakseen sykkeesi. Tämä lisää jonkin verran akun kulutusta.

Daily HR setting

Kun toiminto otetaan käyttöön, kellon täytyy tarkkailla sykettä ensin 24 minuutin ajan ennen kuin se voi näyttää syketietoja.

Päivittäissykkeen tarkasteleminen:

  1. Vieritä sykenäyttöön pyyhkäisemällä kellotaulunäytössä ylöspäin tai painamalla alapainiketta.
  2. Siirry päivittäissykenäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle.
  3. Voit tarkistaa kalorienkulutuksen pyyhkäisemällä ylös tai painamalla alapainiketta.

Sisällysluettelo