Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 9 Käyttöopas

SuuntoPlus™ - Variometer

Tämä ominaisuus on suunniteltu ensisijaisesti varjoliitoa varten, mutta sitä voi käyttää myös muissa urheilutiloissa. Variometer näyttää tietoja, jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä varjoliidossa.

HUOMAUTUS:

Ominaisuus on tarkoitettu vain liidon aikaiseksi aputoiminnoksi, eikä sitä pidä käyttää ensisijaisena tietolähteenä.

Variometer-toiminnon käyttö Suunto 9 -kellossa:

  1. Ennen kuin aloitat harjoituksen tallennuksen, avaa urheilutilan asetukset pyyhkäisemällä ylöspäin tai painamalla alapainiketta.
  2. Vieritä kohtaan SuuntoPlus™ ja napauta sitä tai paina keskipainiketta.
  3. Vieritä kohtaan Variometer ja napauta sitä tai paina keskipainiketta.
  4. Vieritä ylös alkunäyttöön ja aloita harjoituksesi normaaliin tapaan.
  5. Pyyhkäise harjoituksen aikana vasemmalle tai paina keskipainiketta, kunnes tulet Variometer-näyttöön.

Red Bull Xalps

Variometer-näytön yläosassa näkyy nykyinen vaakasuora nopeutesi ja korkeutesi merenpinnasta.

Keskellä näkyvä variometriasteikko näyttää reaaliaikaisen pystysuoran nopeutesi, enintään +/-3 m/s. Kun palkki on asteikon positiivisella puolella, varjoliitimesi on nousussa. Jos palkki on negatiivisella puolella, varjoliidin on laskussa. Variometer varoittaa sinua myös äänimerkillä ja värinällä pystysuoran nopeuden muutoksista. Näiden hälytysten taajuus riippuu siitä, kuinka nopeasti nouset/lasket, samaan tapaan kuin variometrinkin.

Näytön alaosan arvo kertoo kokonaisnousun edellisen termon aikana.

Näytön ulkoreunalla oleva punainen nuoli osoittaa aina pohjoiseen.

Sisällysluettelo