Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuustandardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | 15 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS | TILAA UUTISKIRJE

Suunto D5 Käyttöopas

Dekompressiosukellukset

Dekompressiosukellukset

Jos ylität suoranousurajan dekompressiosukelluksen aikana, Suunto D5 näyttää nousua varten tarvittavat dekompressiotiedot. Nousutietojen mukana näkyy aina kaksi arvoa:

 • Kattosyvyys: syvyys, jota ei pidä ylittää
 • Nousuaika: optimaalinen pintaannousuaika minuutteina annetuilla kaasuilla
VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN NOUSE KATTOSYVYYDEN YLÄPUOLELLE! Et saa koskaan nousta kattosyvyyden yläpuolelle dekompression aikana. Jotta et tekisi niin vahingossa, pysyttele jonkin verran kattosyvyyden alapuolella.

VAROITUS:

Sukellettaessa useita kaasuja käyttäen on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Gases (Kaasut) -valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

Dekompressiosukelluksen aikana voidaan tehdä kolmenlaisia pysähdyksiä:

 • Turvapysähdys: tämä on kolmen minuutin pysähdys, jota suositellaan kaikille yli 10 metrin (19,7 jalan) syvyyteen tehtäville sukelluksille.
 • Syväpysähdys: tämä on suositeltava pysähdys, kun sukelletaan yli 20 m:n (65,6 jalan) syvyyteen.
 • Dekompressiopysähdys: tämä on turvallisuussyistä pakollinen pysähdys dekompressiosukelluksella ja se suojaa sukeltajantaudilta.

Kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit voit

 • ottaa syväpysähdykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä (oletuksena käytössä)
 • säätää turvapysähdyksen ajaksi 3, 4 tai 5 minuuttia (oletus on 3 minuuttia)
 • asettaa viimeisen pysähdyksen syvyydeksi 3,0 m tai 6,0 m (oletus on 3,0 m).

Seuraavassa kuvassa esitetään dekompressiosukellus, jossa kattosyvyys on 17,7 m (58 jalkaa):

Deco dive D5

Yllä olevan kuvan vaiheet alhaalta ylöspäin:

 1. Dekompressioalue (Deco window) on välittömästi dekompressiokaton (Deco ceiling) alapuolella oleva 3,0 m:n (9,8 jalan) väli. Tässä esimerkissä dekompressioalue on siis välillä 20,7 m (68 jalkaa) – 17,7 m (58 jalkaa). Tämä on alue, jolla dekompressiota tapahtuu. Mitä lähempänä kattosyvyyttä pysyttelet, sitä optimaalisempi dekompressioaika on.

  Kun nouset lähelle kattosyvyyttä ja saavut dekompressioalueelle, syvyyslukeman eteen ilmestyy kaksi nuolta. Alas- ja ylöspäin osoittavat valkoiset nuolet ilmaisevat, että olet dekompressioalueella.

 2. Kattosyvyyden yli noustaessa on vielä pieni turvamarginaalialue, kattosyvyys – 0,6 metriä (2 jalkaa). Tässä esimerkissä se on siis välillä 17,7 m (58 jalkaa) – 17,1 m (56 jalkaa). Tällä turvamarginaalialueella dekompressiolaskenta jatkuu edelleen, mutta sinua kehotetaan laskeutumaan kattosyvyyden alapuolelle. Tämä ilmaistaan siten, että kattosyvyyden lukema muuttuu keltaiseksi ja syvyyslukeman eteen tulee alaspäin osoittava keltainen nuoli.

 3. Jos ylität turvamarginaalialueen, dekompressiolaskenta keskeytetään, kunnes palaat takaisin rajan alle. Dekompression turvarajojen rikkominen ilmaistaan äänihälytyksellä ja alaspäin osoittavalla punaisella nuolella syvyyslukeman edessä.

  Jos sivuutat hälytyksen ja pysyt turvamarginaalialueen yläpuolella kolme minuuttia, Suunto D5 lukitsee algoritmilaskennan, eivätkä dekompressiotiedot enää ole käytettävissä sukelluksen aikana. Katso Algoritmilukko.

Esimerkkejä dekompressionäytöistä

Seuraavassa on tyypillinen dekompressiosukellusnäkymä, jossa näkyy nousuaika ja ensimmäinen pakollinen syväpysähdys 20,3 metrin kohdalla:

p16-deepstop

Suunto D5 näyttää aina kattosyvyysarvon näistä pysähdyksistä syvimmästä. Syväpysähdyksen ja turvapysähdyksen kattosyvyydet pysyvät aina samassa syvyydessä, kun olet pysähdyskohdassa. Kuluva pysähdysaika näytetään minuutteina ja sekunteina.

Alla olevassa näytössä pysähdyssyvyydeksi on asetettu 9,0 m ja sukeltajan tämänhetkinen syvyys on 9,1 m. Valkoiset nuolet syvyyslukeman vieressä ilmaisevat, että sukeltaja on pysähdysalueella. Vaihtokentässä näytetään keltaisella pohjalla valinnaisen pysähdyksen aika 1' 28:

p17-safety-stop

Alla olevassa näytössä näkyy, että pysähdyssyvyydeksi on asetettu 3,0 m ja että sukeltajan syvyys on 3,6 m. Valkoiset nuolet ilmaisevat jälleen, että sukeltaja on pysähdysalueella. Vaihtokentässä näytetään punaisella pohjalla pakollisen pysähdyksen aika 3' 29:

Stop 3m red D5

Seuraavassa esimerkissä näkyy, että sukeltajan syvyys on 2,4 m (pysähdyssyvyydeksi on edelleen asetettu 3,0 m), joten sukeltaja on pysähdysalueella, mutta rajan yläpuolella. Keltainen alaspäin osoittava nuoli ilmaisee, että sukeltajan suositellaan laskeutuvan optimaaliseen syvyyteen. Optimaalinen syvyys (pysähdyssyvyys) 3,0 m näkyy keltaisena:

Stop 2m yellow

Nyt pysähdyssyvyydeksi on asetettu 10,0 m ja sukeltajan syvyys on 8,5 m. Sukeltaja on pysähdysalueen ulkopuolella ja hänen täytyy laskeutua. Punainen nuoli ohjaa sukeltajaa sukeltamaan syvemmälle ja pysähdyssyvyys näkyy punaisena:

Stop 8m red D5

HUOMAUTUS:

Jos sukeltaja pysyy kattosyvyyden yläpuolella yli 3 minuuttia, dekompressioalgoritmi lukitaan.

Alla on esimerkki siitä, mitä Suunto D5 näyttää syväpysähdyksen aikana:

p16-deepstop-2

Dekompressiopysähdyksissä kattosyvyys pienenee aina, kun olet lähellä kattosyvyyttä, jolloin dekompressio on jatkuvaa ja nousuaika optimaalinen.

HUOMAUTUS:

Noustaessa on aina suositeltavaa pysytellä lähellä dekompression kattosyvyyttä.

Nousuaika on aina pinnan saavuttamiseen tarvittava vähimmäisaika. Se sisältää

 • syväpysähdyksiin tarvittavan ajan
 • nousuajan syvyydestä 10,0 metrin (32,8 jalan) minuuttivauhdilla
 • dekompressioon tarvittavan ajan.
VAROITUS:

Sukellettaessa useita kaasuja käyttäen on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Gases (Kaasut) -valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

VAROITUS:

TODELLINEN NOUSUAIKASI VOI OLLA PIDEMPI KUIN SUKELLUSTIETOKONEESSA NÄKYVÄ AIKA! Nousuaika suurenee, jos (1) pysyt syvällä, (2) nouset hitaammin kuin 10 m/min, (3) teet dekompressiopysähdyksen kattosyvyyden alapuolella ja/tai (4) unohdat vaihtaa käytettävän kaasuseoksen. Nämä tekijät saattavat myös suurentaa pinnan saavuttamiseen tarvittavan hengityskaasun määrää.

Viimeisen pysähdyksen syvyys

Voit säätää etappisukellusten viimeisen pysähdyksen syvyyttä kohdassa Dive settings (Sukellusasetukset) / Parameters (Parametrit) / Last stop depth (Viimeisen pysähdyksen syvyys). Vaihtoehtoja on kaksi: 3 m ja 6 m (10 ja 20 jalkaa).

Oletusarvoisesti viimeisen pysähdyksen syvyys on 3 m (10 jalkaa). Tämä on suositeltu viimeisen pysähdyksen syvyys.

HUOMAUTUS:

Asetus ei vaikuta etappisukelluksen kattosyvyyteen. Viimeinen kattosyvyys on aina 3 m (10 jalkaa).