Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto D5 Käyttöopas

Turva- ja syväpysähdykset

Turva- ja syväpysähdysten kattosyvyydet pysyvät aina samassa syvyydessä, kun olet pysähdyskohdassa. Kuluva turva- ja syväpysähdysten aika näytetään minuutteina ja sekunteina.

Turvapysähdys

Turvapysähdyksiä on kahdentyyppisiä: vapaaehtoiset ja pakolliset. Turvapysähdys on pakollinen, jos sallittu nousunopeus on ylittynyt sukelluksen aikana. Pakollinen turvapysähdys näytetään punaisena, kun taas vapaaehtoinen pysähdys näkyy keltaisena.

Kolmen (3) minuutin turvapysähdystä suositellaan kaikissa yli 10 metrin (33 jalan) syvyyteen ulottuvissa sukelluksissa.

Turvapysähdyksen aika lasketaan, kun syvyytesi on 2,4–6 m (7,9–19,6 jalkaa). Tämä ilmaistaan ylä- ja alanuolilla syvyysarvon vasemmalla puolella. Turvapysähdysaika näkyy minuutteina ja sekunteina. Aika voi olla yli kolme (3) minuuttia, jos olet noussut liian nopeasti sukelluksen aikana. Sallitun nousunopeuden ylitys kasvattaa turvapysähdyksen aikaa vähintään 30 sekuntia. Jos sallittu nopeus ylittyy useita kertoja, lisäpysähdysaika on pidempi. Turvapysähdyksen pituudeksi voi asettaa kolme (3), neljä (4) tai viisi (5) minuuttia.

Vapaaehtoinen turvapysähdys näytetään keltaisena:

p26-safety-stop

Pakollinen turvapysähdys näytetään punaisena:

voluntary safety stop D5

Deepstop

Syväpysähdys aktivoituu vain, kun sukellat yli 20 metrin syvyyteen (66 jalkaa). Nousun aikana syväpysähdykset aktivoituvat, kun olet noussut puoliväliin sukelluksen enimmäissyvyydestä. Syväpysähdys ilmaistaan samoin kuin turvapysähdyskin. Olet syväpysähdysalueella, kun syvyysarvon vasemmalla puolella on ylä- ja alanuoli ja syväpysähdyksen aika kuluu. Syväpysähdysalue on +/– 1,5 m (4,9 jalkaa). Laskenta alkaa, kun syvyys on syväpysähdyksen tavoitesyvyys + 0,5 m (1,6 jalkaa). Laskenta päättyy, kun syvyys on syväpysähdyssyvyys – 3 m (– 9,8 jalkaa).

Syväpysähdyksiä voi nousun aikana olla enemmän kuin yksi. Jos esimerkiksi sukellat 42 metriin (137,8 jalkaan), ensimmäinen syväpysähdyskehotus annetaan 21 metrin (68,9 jalan) syvyydessä ja toinen 10,5 metrin (34,4 jalan) syvyydessä. Toinen syväpysähdys on 2 minuuttia pitkä.

Seuraavassa esimerkissä sukelluksen enimmäissyvyys on 30,4 m (99,7 jalkaa) ja syväpysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa):

deepstop dive

Syvyyden ollessa 20,0 m (66 jalkaa) syväpysähdys aktivoituu. Tässä tapauksessa sukeltajan on noustessaan tehtävä syväpysähdys puolivälissä enimmäissyvyydestä, eli pysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa).

Jos syväpysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa), laskenta alkaa, kun syvyys on 15,7 m (51,5 jalkaa), ja loppuu syvyyden ollessa 12,2 m (40,0 jalkaa). Syväpysähdysalue on +/– 1,5 m (4,9 jalkaa). Kun sukeltaja on syväpysähdysalueella, laite ilmaisee tämän näytössä kahdella toisiinsa osoittavalla valkoisella nuolella.

Kun sukeltaja nousee syväpysähdysalueen kattosyvyyden yläpuolelle – tässä tapauksessa kattosyvyys on 14,2 m (46,6 jalkaa) – keltainen alaspäin osoittava nuoli ilmaisee, että syvyys ei ole optimaalinen ja että laskeutuminen on suositeltavaa. Syväpysähdyksen tavoitesyvyysarvo muuttuu myös keltaiseksi.

Jos sukeltaja jatkaa nousua vielä yli 0,5 m (1,6 jalkaa), alaspäin osoittava punainen nuoli ja hälytys varoittavat sukeltajaa, että hänen on laskeuduttava välittömästi. Syväpysähdyslaskenta jatkuu noustaessa vielä 1,5 m (4,9 jalkaa), mutta päättyy sen jälkeen. Yllä esitetyssä esimerkissä se päättyy, kun syvyys on 12,2 m (40,0 jalkaa).

Sisällysluettelo