Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | 15 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS | TILAA UUTISKIRJE

Suunto D5 Käyttöopas

Sukellustilat

Oletuksena Suunto D5 -laitteessa on kolme sukellustilaa: Paineilma/nitroksi, vapaasukellus ja mittari (pohja-ajastin). Valitse sopiva tila sukellustasi varten kohdassa Sukellusasetukset »Sukellustila. Kun valitset asetukseksi Pois, Suunto D5 toimii tavallisena kellona. Tällöin kaikki sukellustoiminnot poistetaan käytöstä.

p7-mode-menu

Paineilma-/nitroksitila

Paineilmatilaa käytetään sukellettaessa tavallisella paineilmalla.

Nitroksitila on tarkoitettu happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksilla sukeltamalla voi pidentää pohja-aikaa tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Kun kaasuseosta muutetaan tai syvyys kasvaa, hapen osapaine yleensä kuitenkin lisääntyy. Suunto D5 antaa tarvittavat tiedot sukelluksen muuttamiseen ja turvallisissa rajoissa pysymiseen.

Nitroksitilassa Suunto D5 -laitteeseen on syötettävä sekä säiliössä olevan hengityskaasun happiprosentti että hapen osapaineen raja.

Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein.

Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (PO2) asetus on 1,6 bar (20 psi).

Paineilma-/nitroksitilassa on neljä näkymää:

 • Suoranousu (No deco) – kaarella näytetään suoranousuaika.

  airnitrox nodeco

 • Kompassi

  airnitrox compass

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliön paine.

  airnitrox tank pressure

 • Aikalaskuri (lisätään DM5-ohjelmalla) – kaaren vihreät neliöt lisääntyvät 1 sekunti/neliö.

  airnitrox timer

Usealla kaasulla sukeltaminen

Suunto D5 sallii Sukelluskaasut-valikossa määritettyjen kaasujen välillä vaihtamisen sukelluksen aikana. Noustessasi saat aina ilmoituksen kaasun vaihtamisesta, kun parempi kaasu on saatavilla.

Sinulla voi esimerkiksi olla seuraavat kaasut sukeltaessasi 40 metriin (131,2 jalkaan):

 • Nitroksi 26 % (1,4 ppO2) (pohjaa varten)
 • Nitroksi 50% (1,6 ppO2) (dekompressiokaasu)
 • Nitroksi 99 % (1,6 ppO2) (dekompressiokaasu)

Noustessasi saat ilmoituksen vaihtaa kaasua 22 metrissä (72 jalassa) ja 6 metrissä (19,7 jalassa) kaasun enimmäiskäyttösyvyyden (MOD) mukaan.

Ponnahdusikkuna ilmoittaa, milloin on aika vaihtaa kaasua, kuten seuraavassa:

p19-change-gas

HUOMAUTUS:

Kun Suunto D5 huomaa paremman kaasun kaasuluettelossa, laite kehottaa ponnahdusviestillä sinua vaihtamaan kaasua.

VAROITUS:

Sukellettaessa useilla kaasuilla on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Sukelluskaasut-valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

HUOMAUTUS:

Paineilma-/nitroksitilassa kaasuluettelossa on oletusarvoisesti vain yksi kaasu. Tässä tilassa Sukelluskaasut-valikossa ei voi lisätä kuin yhden kaasun. Voit ottaa monikaasutilan käyttöön valikosta. Katso myös Sukellustilojen mukauttaminen DM5-ohjelmalla.

Jos haluat lisätä useita kaasuja, ota monikaasutila käyttöön aktivoimalla asetus Monta kaasua kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila » Parametrit. Suunto D5 käynnistyy uudelleen muutosten tallentamiseksi. Kun usean kaasun tila on käytössä, voit lisätä yhteensä kolme kaasua.

Voit luoda lisäsukellustiloja Suunnon DM5-ohjelmalla. Katso Sukellustilojen mukauttaminen DM5-ohjelmalla.

Kaasujen muokkaaminen sukelluksen aikana

Kaasujen muokkaus on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi voisi esimerkiksi käydä niin, että jokin kaasuseos ei olekaan käytettävissä, jolloin sukeltaja voi mukautua tilanteeseen poistamalla kyseisen kaasuseoksen Suunto D5 -laitteen kaasuluettelosta. Näin sukeltaja voi jatkaa sukellusta ja sukellustietokone laskee dekompressiotiedot edelleen oikein.

Toinen mahdollinen tilanne on, että sukeltajalta loppuu jostain syystä hengityskaasu ja hänen on käytettävä sukellusparinsa kaasuseosta. Tällöin Suunto D5 mukautuu tilanteeseen, kun uusi kaasuseos lisätään luetteloon. Suunto D5 laskee dekompressiotiedot uudelleen ja näyttää sukeltajalle oikeat tiedot.

HUOMAUTUS:

Tämä toiminto ei ole käytössä oletuksena, vaan se on otettava erikseen käyttöön ja se lisää uuden vaiheen kaasuvalikkoon sukelluksen aikana. Se on käytettävissä vain, jos sukellustilassa on valittu useita kaasuja.

Voit ottaa kaasujen muokkaustoiminnon käyttöön asetusvalikon kohdassa Sukellusasetukset / Parametrit / Kaasujen muokkaus.

Kun toiminto on käytössä, voit monikaasusukelluksen aikana lisätä uuden kaasun tai valita kaasuluettelossa olevan kaasun ja poistaa sen.

Mittaritila

Voit käyttää Suunto D5 -laitetta pohja-ajastimena Mittari-tilassa.

Näytön keskellä oleva aikalaskuri näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina ja aktivoituu sukelluksen alussa.

HUOMAUTUS:

Mittaritila on vain pohja-ajastintila eikä se siten sisällä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Mittaritilassa on kolme näkymää:

 • Aikalaskuri

  Gauge timer D5

 • Kompassi

  Gauge compass D5

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliön paine.

  Gauge tank pressure D5

 • HUOMAUTUS:

  Mittaritilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta on lukittuna 48 tunnin ajan. Jos sukellat uudelleen tämän ajan kuluessa, dekompressiolaskenta ei ole käytettävissä ja dekompressiotietokentissä näkyy Lukittu.

Vapaasukellustila

Vapaa-tilassa Suunto D5 -laitetta voi käyttää vapaasukelluslaitteena.

Siirry kohtaan Päävalikko » Sukellusasetukset ja aktivoi vapaasukellustila. Suunto D5 käynnistyy uudelleen tilan vaihtamiseksi. Kun otat vapaasukellustilan käyttöön, näytön tiedot näkyvät valkoisina. Syvyys ilmoitetaan asettamassasi yksikössä (katso Kielen ja yksiköiden asettaminen), sukellusaika minuutteina ja sekunteina näytön keskiosassa. Lämpötilatiedot ovat näytön alaosassa. Alapainikkeella voit vaihtaa näytön alaosan kenttää.

Vapaasukellus alkaa, kun syvyys on 1,2 m (4 jalkaa) ja vesitunnistin on aktiivinen tai kun syvyys on 3,0 m (9,8 jalkaa) ilman vesitunnistinta, ja se päättyy, kun syvyys on alle 0,9 m (3 jalkaa) ja vesitunnistin on aktiivinen tai syvyys on 3,0 m (9,8 jalkaa) ilman vesitunnistinta. Lisätietoja vesitunnistimesta on kohdassa Vesitunnistimet.

Vapaasukellustilassa on oletusarvoisesti kolme näkymää:

 • Aika
 • Syvyys
 • Kompassi
 • Ajastin (edellyttää mukauttamista)

Voit vaihtaa näkymien välillä painamalla keskipainiketta lyhyesti.

Aika

Ennen sukelluksia:

Freedive time before dive D5

Sukellusten aikana:

Freedive time during dive D5

Syvyys

Ennen sukelluksia:

Freedive depth before dive D5

Sukellusten aikana:

Freedive depth during dives D5

Tämä on oletusnäkymä. Valkoinen nuoli kaaren vasemmalla puolella liikkuu syvyyden mukaan. Keltainen kaari näyttää enimmäissyvyyden (syvyysilmoitus 5:n arvo) ja seuraavaksi syvimmän aktiivisen syvyysilmoituksen välisen syvyyseron.

Kompassi

Ennen sukelluksia:

Freedive sompass before dives D5

Sukellusten aikana:

Freedive compass during dives D5

Ajastin

Tämän näkymän käyttö edellyttää mukauttamista.

Ennen sukelluksia:

Freedive timer before dives D5

Sukellusten aikana:

Freedive timer during dives D5

Pinnalla vapaasukelluksen jälkeen

Free mode surface depth view D5

Kun olet pinnalla vapaasukelluksen jälkeen, näytön tiedot muuttuvat vihreiksi. Voit katsella viimeisintä syvyyttäsi, viimeisimmän sukelluksesi kestoa ja tekemiesi sukellusten määrää (valkoinen lukema, jonka alussa on ristikkomerkki).

Pintailmoitus

Ajastin-näkymässä pinta-aikaa lasketaan minuuteissa ja sekunneissa näytön alaosan vihreässä kentässä kohdassa Päävalikko » Sukellusasetukset » ILMOITUKSET » Pintailmoitus asettamaasi arvoon saakka.

Free mode surface interval D5

Jos Pintailmoitus ei ole käytössä, pinta-ajastin toimii 4 tuntia. Tämän jälkeen, tai kun aiemmin asetettu pinta-aika on kulunut, ajastin poistuu näytöstä. Suunto D5 näyttää seuraavat tiedot:

Free mode time view after surface int

Pinta-aikakuvakkeen alla näytetään valkoisena pinnalla vietetty aika tunteina ja minuutteina.

Tietoja syvyysilmoitusten asettamisesta on kohdassa Syvyysilmoitusten asettaminen (vain vapaasukellus).

Pinta-aikalaskuri

Vapaasukeltaessasi voit käyttää pinta-aikalaskuria apunasi seuraavaan sukellukseen valmistautumisessa. Suunto D5 aloittaa ajan laskemisen, kun olet 0,9 metrin (2,9 jalan) syvyydessä.