Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Suunto D5 Käyttöopas

Sukellustilat

Suunto D5 -laitteessa on oletusarvoisesti kolme sukellustilaa: Air/Nitrox, Free ja Gauge (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila. Jos valitset Off-tilan, voit käyttää Suunto D5 -laitettasi tavallisena kellona. Tällöin kaikki sukellustoiminnot poistetaan käytöstä.

p7-mode-menu

HUOMAUTUS:

Suunto D5 näyttää kaikki sukellustilojen nimet englanninkielisinä. Voit muuttaa sukellustilojen nimiä Suunto-sovelluksessa.

Paineilma-/nitroksi-tila

Oletusarvoisesti Air/Nitrox-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksikaasuseoksella sukeltamalla voi pidentää pohja-aikoja tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Suunto D5 antaa tietoja, joiden avulla voit muuttaa sukellusta ja pysytellä turvallisissa rajoissa.

Nitroksikaasuseoksella sukellettaessa sekä hengityskaasusi happiprosentti että hapen osapaineen raja on syötettävä Suunto D5 -laitteeseen. Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (pO2) asetus on 1,6 baaria (23 psi).

HUOMAUTUS:

Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, Suunto suosittelee osapaineen muuttamista arvoon 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-tilassa on neljä näkymää:

 • Suoranousu – kaarella näytetään suoranousuaika.

  airnitrox nodeco

 • Kompassi

  airnitrox compass

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliön paine.

  airnitrox tank pressure

 • Ajastin (tulee näkyviin Suunto-sovelluksessa mukauttamisen jälkeen)

  airnitrox timer

Mittaritila

Käytä Suunto D5 -laitetta pohja-ajastimena Gauge-tilassa.

Näytön keskellä oleva aikalaskuri näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina ja aktivoituu sukelluksen alussa.

Gauge-tilassa laite toimii vain pohja-ajastimena. Se ei käytä mitään dekompressioalgoritmia, eikä siksi näytä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Mittaritilassa on kolme näkymää:

 • Ajastin

  Gauge timer D5

 • Kompassi

  Gauge compass D5

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliön paine.

  Gauge tank pressure D5

HUOMAUTUS:

Gauge-tilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta lukitaan 48 tunniksi. Jos sukellat uudelleen tänä aikana Air/Nitrox- tai Free-tilassa, dekompressiolaskenta ei ole käytettävissä ja dekompressiotietokentissä näkyy Lukittu.

HUOMAUTUS:

Lukitustilan ajaksi asetetaan uudelleen 48 tuntia, jos aloitat uuden sukelluksen laitteen ollessa lukittuna.

Vapaasukellustila

Free-tilassa, Suunto D5 -laitetta voi käyttää vapaasukellusinstrumenttina.

Siirry kohtaan Päävalikko » Sukellusasetukset » Sukellustila ja aktivoi Free-tila. Suunto D5 käynnistyy uudelleen tilan vaihtamiseksi. Kun otat Free-tilan käyttöön, näytön tiedot näkyvät valkoisina. Syvyys ilmoitetaan asettamassasi yksikössä (katso Kielen ja yksiköiden asettaminen), sukellusaika minuutteina ja sekunteina näytön keskiosassa. Lämpötilatiedot ovat näytön alaosassa. Alapainikkeella voit vaihtaa näytön alaosan kenttää.

Vapaasukellus alkaa, kun syvyys on 1,2 m (4 jalkaa) ja vesitunnistin on aktiivinen tai kun syvyys on 3,0 m (9,8 jalkaa) ilman vesitunnistinta, ja se päättyy, kun syvyys on alle 0,9 m (3 jalkaa) ja vesitunnistin on aktiivinen tai syvyys on 3,0 m (9,8 jalkaa) ilman vesitunnistinta. Lisätietoja vesitunnistimesta on kohdassa Vesitunnistimet.

Vapaasukellustilassa on oletusarvoisesti kolme näkymää:

 • Aika
 • Syvyys
 • Kompassi

Suunto-sovelluksessa mukauttamalla näkyviin saa myös neljännen näkymän:

 • Ajastin

Voit vaihtaa näkymien välillä painamalla keskipainiketta lyhyesti.

Aika

Ennen sukelluksia:

Freedive time before dive D5

Sukellusten aikana:

Freedive time during dive D5

Syvyys

Tämä on oletusnäkymä. Valkoinen nuoli kaaren vasemmalla puolella liikkuu syvyyden mukaan. Keltainen kaari näyttää enimmäissyvyyden (syvyysilmoitus 5:n arvo) ja seuraavaksi syvimmän aktiivisen syvyysilmoituksen välisen syvyyseron.

Ennen sukelluksia:

Freedive depth before dive D5

Sukellusten aikana:

Freedive depth during dives D5

Kompassi

Ennen sukelluksia:

Freedive sompass before dives D5

Sukellusten aikana:

Freedive compass during dives D5

Ajastin

Tämä näkymä on käytettävissä vain Suunto-sovelluksella mukauttamalla.

Ennen sukelluksia:

Freedive timer before dives D5

Sukellusten aikana:

Freedive timer during dives D5

Pinnalla vapaasukelluksen jälkeen

Free mode surface depth view D5

Kun olet pinnalla vapaasukelluksen jälkeen, näytön tiedot muuttuvat vihreiksi. Voit katsella viimeisintä syvyyttäsi, viimeisimmän sukelluksesi kestoa ja tekemiesi sukellusten määrää (valkoinen lukema, jonka alussa on ristikkomerkki).

Pintailmoitus

Ajastin-näkymässä pinta-aikaa lasketaan minuuteissa ja sekunneissa näytön alaosan vihreässä kentässä kohdassa Päävalikko » Sukellusasetukset » ILMOITUKSET » Pintailmoitus asettamaasi arvoon saakka.

Free mode surface interval D5

Jos Pintailmoitus ei ole käytössä, pinta-ajastin toimii 4 tuntia. Tämän jälkeen, tai kun aiemmin asetettu pinta-aika on kulunut, ajastin poistuu näytöstä. Suunto D5 näyttää seuraavat tiedot:

Free mode time view after surface int

Pinta-aikakuvakkeen icon surface D5 alapuolella näytetään pinnan yläpuolella vietetty aika tunteina ja minuutteina valkoisin numeroin.

Tietoja syvyysilmoitusten asettamisesta on kohdassa Syvyysilmoitusten asettaminen (vain vapaasukellus).

Pinta-aikalaskuri

Vapaasukeltaessasi voit käyttää pinta-aikalaskuria avuksi seuraavaan sukellukseen valmistautumiseen. Suunto D5 aloittaa ajan laskemisen, kun olet 0,9 metrin (3 jalan) syvyydessä.

Sisällysluettelo