Suunto pyrkii varmistamaan, että tämä sivusto noudattaa AA-tasoisesti verkkosisällön käytettävyyttä koskevaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 -ohjeita sekä muita käytettävyysstandardeja. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos et pysty käyttämään tämän sivuston tietoja.

Suunto D5 Käyttöopas

Kaasuseokset

Jos valitaan paineilma-/nitroksitila, on määritettävä kaasut, jotta dekompressioalgoritmi toimii oikein. Kaasut määritetään kohdassa Sukelluskaasut. Paineilma-/nitroksitilassa voit muuttaa O2-prosenttia ja PO2-arvoa.

HUOMAUTUS:

Pyöristä kaasun analysoinnin tulos alaspäin, ennen kuin syötät sen Suunto D5 -laitteeseen. Jos esimerkiksi analysoidussa kaasussa on 31,8 % happea, määritä kaasuksi 31 %. Tämä tekee dekompressiolaskennasta turvallisemman.

VAROITUS:

SUKELLUSTIETOKONEESEEN VOI SYÖTTÄÄ HAPPIPITOISUUKSIA VAIN KOKONAISLUKUINA. HAPPIPITOISUUKSIA EI SAA PYÖRISTÄÄ YLÖSPÄIN! Jos pyöristys tehdään ylöspäin, typpipitoisuus jää liian pieneksi, mikä puolestaan vaikuttaa dekompressiolaskelmiin.

HUOMAUTUS:

Voit muokata Sukelluskaasut-valikossa näkyviä tietoja. Katso Mukauttaminen Suunto DM5 -ohjelmalla.