Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | 15 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS | TILAA UUTISKIRJE

Suunto D5 Käyttöopas

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

EU:n radiodirektiivi

Suunto Oy vakuuttaa täten, että DW182-radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.

Henkilökohtaiset suojavarusteet EU:ssa

Suunto D5 yhdessä Suunto Tank PODin kanssa on EU:n henkilösuojaimia koskevan säädöksen 2016/425 mukainen henkilökohtainen suojavaruste. Tarkastuselin nro 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Ranska, on suorittanut edellä mainitun yhdistelmän EY-tyyppitarkastuksen ja varmistanut, että se on EU-standardin EN250:2014 mukainen. Sertifiointi on voimassa korkeintaan 50 metrin syvyyteen, kuten standardissa EN250:2014 on määritetty.

EU:n sukellussyvyysmittaristandardi

EN13319 on eurooppalainen sukellussyvyysmittareita koskeva standardi. Suunto-sukellustietokoneet on suunniteltu noudattamaan tätä standardia.

FCC/ISED-säännöstöjä koskevat ilmoitukset

Muokkausta koskeva ilmoitus

Suunto ei hyväksy mitään käyttäjän laitteeseen tekemiä muutoksia tai muokkauksia. Mikä tahansa muutos tai muokkaus saattaa mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Häiriöitä koskeva ilmoitus

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) laite ei aiheuta häiriöitä ja (2) laite voi vastaanottaa haittaavia häiriöitä, kuten häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa vikoja laitteen toiminnassa.

Langatonta yhteyttä koskeva huomautus

Laite noudattaa FCC:n/ISED:n määrittämiä säteilyaltistusrajoja valvomattomille alueille ja on FCC:n radiotaajuisen säteilyn (RF) altistuksen ohjearvojen ja ISED:n radiotaajuisen säteilyn (RF) altistusta koskevien RSS-102-sääntöjen mukainen. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

FCC:n luokan B digitaalilaitteita koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan B digitaalilaitteen raja-arvoja FCC-säännöstön osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan kotiasennuksessa kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laite voi aiheuttaa radioviestintää haittaavia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotolle haitallisia häiriöitä, jotka voidaan todeta sulkemalla ja avaamalla laite, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt suorittamalla yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

  • Muuta vastaanottavan antennin asentoa tai paikkaa.
  • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
  • Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
  • Käänny myyjän tai kokeneen radio- tai tv-asentajan puoleen.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan ICES-003-standardia