Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.6

Точност на GPS и пестене на енергия

Интервалът на фиксиране на GPS определя точността на проследяване на пътя ви - колкото е по-къс интервалът между фиксиранията, толкова по-добра е точността на проследяване на пътя. Всяко GPS фиксиране се записва във вашия лог, където записвате тренировката.

Интервалът на GPS фиксиране също директно влияе на издръжливостта на батерията. Като намалите точността на GPS, можете да удължите живота на батерията на своя часовник.

Опциите за точност на GPS са:

  • Best (Най-висока): ~ 1 сек. интервал на фиксиране с пълна сила на GPS
  • Good (Висока): ~ 1 сек. интервал на фиксиране при режим пестене на енергия
  • OK (Средна): ~ 60 сек. интервал на фиксиране с пълна сила на GPS

Когато зададете Best (Най-висока), вашият часовник ще използва GPS с пълна сила през цялото време. При режим с пълна сила, GPS може да филтрира смущенията и да получи по-добро фиксиране. Това позволява най-висока точност на проследяване, но също така изразходва най-много от заряда на батерията.

Когато използвате Good (Висока), отново получавате GPS фиксиране на всяка секунда, но точността е намалена, защото GPS не е в режим на пълна сила през цялото време. Между фиксиранията GPS влиза в режим на пестене на енергия за кратък период време, както е показано по-долу.

GPS accuracy Good

Това удължава живота на батерията, но означава, че GPS има по-малко време да получи добро фиксиране и да филтрира смущенията. Затова проследяването не е толкова точно както при Best (Най-висока).

При OK, интервалът на GPS фиксиране е намален на веднъж на всяка минута. Това значително увеличава живота на батерията, но води до по-ниска точност на проследяване.

GPS accuracy OK

Когато навигирате по маршрут или към POI, точността на GPS е автоматично зададена на Best (Най-висока).

Sisällysluettelo