Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | KESÄALETILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.5

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo

Компас

Suunto Spartan Ultra разполага с дигитален компас, който ви позволява да се ориентирате спрямо магнитния север. Компасът има компенсация за наклон и ви показва точна информация дори когато не е хоризонтиран.

Можете да отворите компаса от стартиращата програма в Navigation (Навигация) » Compass (Компас).

Дисплеят на компаса включва следната информация:

  • Стрелка, сочеща магнитния север
  • Посока на света
  • Посока в градуси
  • Часът (местно време) или нивото на батерията; докоснете екрана, за да смените изгледа

Compass

За да излезете от компаса, плъзнете надясно или задръжте средния бутон натиснат.

Докато сте на дисплея с компаса, можете да плъзнете по екрана отдолу нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като проверка на координатите на настоящото ви местоположение или избор на маршрут, по който да навигирате.

Compass shortcuts en

Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от списъка с бутони за бърз достъп.

Калибриране на компаса

Ако компасът не е калибриран, ще получите напомняне да калибрирате компаса, когато отворите дисплея на компаса.

Calibrate compass Spartan

Ако искате да рекалибрирате компаса, можете да започнете отново калибрацията от настройки в Navigation (Навигация) » Calibrate compass (Калибрация на компас).

Задаване на деклинация

За да си гарантирате точни отчитания от компаса, задайте точна стойност на деклинация.

Картите на хартия сочат към географския север. Компасите обаче сочат към магнитния север – област над Земята, където нейните магнитни полета притеглят. Тъй като магнитният север и географският север не са на едно и също място, трябва да зададете деклинация в своя компас. Ъгълът между магнитния и географския север е вашата деклинация.

Стойността на деклинацията е указана на повечето карти. Мястото на магнитния север се променя всяка година, затова най-точната и най-нова стойност на деклинация може да бъде открита на сайтове като www.magnetic-declination.com.

Картите за ориентиране обаче са начертани спрямо магнитния север. Ако използвате карта за туристическо ориентиране, трябва да изключите коригирането на деклинацията, като зададете стойност на деклинация 0 градуса.

Можете да зададете стойността на деклинация от настройките в Navigation (Навигация) » Declination (Деклинация).

Sisällysluettelo