Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 5 Brukerhåndbok

Registrere en øvelse

I tillegg til 24/7 aktivitetsovervåkning, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.

For å registrere en øvelse:

 1. Sette på pulsmåler (valgfri).
 2. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 3. Rull opp til treningsikonet og velg med den midtre knappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Trykk øvre høyre eller nedre høyre knapp for å bla gjennom sportsmodusene og velg den du ønsker å bruke med knappen i midten.

 5. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls og tilkoblet GPS). Pil-ikonet (tilkoblet GPS) blinker i grått når du søker og blir grønne når et signal finnes.Hjerteikonet (puls) blinker grått under søking. Når et signal blir funnet, endres det til et farget hjerte festet til et belte hvis du bruker en pulssensor. Hvis du bruker den optiske pulssensoren, blir den til et farget hjerte uten belte.

  Hvis du bruker en pulssensor, men ikonet blir grønt, kontroller at pulssensoren er paret, se Pare POD-er og sensorer og velg sportsmodusen igjen.
  Du kan vente på at hvert ikon skal bli grønt eller rødt og starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på midtknappen.

  Start exercise

  Når registreringen starter, låses den valgte pulskilden og kan ikke endres under den pågående treningsøkten.

 6. Under opptaket kan du bytte mellom visninger med knappen i midten.

 7. Trykk på den øvre høyre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste høyre knappen eller fortsett og gjenoppta med den øverste høyre knappen.

  Recording paused

Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.

Hvis du bruker multisportmodus, bytt sportsgren ved å holde den øvre høyre tasten nede.

Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over spørsmålet (se Følelse). Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med øvre eller nedre høyre knapper.

Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggoppføringen ved å bla ned til Slett og bekrefte med midtre knapp. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.

Log delete Trainer

Bruk av mål når du trener

Det er mulig å sette forskjellige mål med Suunto 5 når du trener.

Hvis sportsmodusen du valgte, tilbyr alternativet Mål, kan du justere dem før du starter registreringen, ved å trykke på den nederste høyre knappen.

Sport Mode Targets S5

Slik trener du med generelt mål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nederste høyre knappen for å åpne alternativene for sportsmodus.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Velg Varighet eller Avstand.
 4. Velg målet ditt.
 5. Hold inne midtknappen for å gå tilbake til alternativene for sportsmodus.

Når du har generelle mål aktivert, er en mål-måler synlig på hver datadisplay som viser fremdriften din.

ZoneDisplay Progress Trainer

Du vil også motta et varsel når du har nådd 50 % av målet ditt og når det valgte målet ditt er oppfylt.

Slik trener du med intensitetsmål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nederste høyre knappen for å åpne alternativene for sportsmodus.
 2. Velg Intensitetssoner og trykk på midtknappen.
 3. Velg Puls, Tempo eller Effekt.
  (Alternativene avhenger av valgt sportsmodus, og hvis du har en power pod som er sammenkoblet med klokken).
 4. Velg målsonen din.
 5. Hold inne midtknappen for å gå tilbake til alternativene for sportsmodus

Navigere under treningen

Du kan navigere på en rute eller til et interessepunkt når du registrerer en øvelse.

Sportsmodusen du bruker må ha GPS aktivert for å ha tilgang til navigasjonsalternativene. Hvis sportsmodusens GPS-presisjon er stilt til OK når du velger en rute eller interessepunkt, endres GPS-presisjonen til Best.

Slik navigerer du under trening:

 1. Opprett en rute eller et interessepunkt i Suunto-appen og synkroniser klokken hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg en sportsmodus som bruker GPS, og trykk på den nederste knappen for å åpne alternativene. Du kan også starte registreringen først og deretter holde midtknappen inne for å åpne alternativene for sportsmodus.
 3. Bla til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 4. Trykk på de øverste og nederste knappene for å velge et navigasjonsalternativ, og trykk på midtknappen.
 5. Velg ruten eller interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen. Trykk deretter på den øvre knappen for å begynne navigeringen.

Hvis du ikke har startet treningsregistreringen ennå, tar det siste trinnet deg tilbake til alternativene for sportsmodus. Bla opp til startvisningen og start registreringen din som normalt.

Mens du trener, trykker du på midtknappen for å bla til navigasjonsskjermen der du vil se ruten eller interessepunktet du valgte. For mer informasjon om navigasjonsdisplayet, se Navigere til et interessepunkt og Ruter.

Mens du i denne skjermen kan sveipe opp eller trykke på den nederste knappen for å åpne navigasjonsalternativene dine. Fra navigasjonsalternativene kan du for eksempel velge en annen rute eller interessepunkt, kontrollere gjeldende plasseringskoordinater eller avslutte navigeringen, ved å velge Sporing.

Table of Content