Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Brukerhåndbok

Registrere en øvelse

I tillegg til 24/7 aktivitetsovervåkning, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.

For å registrere en øvelse:

 1. Sette på pulsmåler (valgfri).
 2. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 3. Rull opp til treningsikonet og velg med den midtre knappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Trykk øvre høyre eller nedre høyre knapp for å bla gjennom sportsmodusene og velg den du ønsker å bruke med knappen i midten.

 5. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls og tilkoblet GPS). Pil-ikonet (tilkoblet GPS) blinker i grått når du søker og blir grønne når et signal finnes.Hjerteikonet (puls) blinker grått under søking. Når et signal blir funnet, endres det til et farget hjerte festet til et belte hvis du bruker en pulssensor. Hvis du bruker den optiske pulssensoren, blir den til et farget hjerte uten belte.

  Hvis du bruker en pulssensor, men ikonet blir grønt, kontroller at pulssensoren er paret, se Pare POD-er og sensorer og velg sportsmodusen igjen.
  Du kan vente på at hvert ikon skal bli grønt eller rødt og starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på midtknappen.

  Start exercise

  Når registreringen starter, låses den valgte pulskilden og kan ikke endres under den pågående treningsøkten.

 6. Under opptaket kan du bytte mellom visninger med knappen i midten.

 7. Trykk på den øvre høyre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste høyre knappen eller fortsett og gjenoppta med den øverste høyre knappen.

  Recording paused

Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.

Hvis du bruker multisportmodus, bytt sportsgren ved å holde den øvre høyre tasten nede.

Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over spørsmålet (se Følelse). Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med øvre eller nedre høyre knapper.

Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggoppføringen ved å bla ned til Slett og bekrefte med midtre knapp. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.

Log delete Trainer

Sportsmoduser

Klokken leveres med en lang rekke forhåndsdefinerte sportsmoduser. Modusene er laget for spesifikke aktiviteter og formål, fra en avslappet spasertur utendørs til et triatlon-løp.

Når du registrerer en øvelse (se Registrere en øvelse), kan du rulle opp og ned for å se den korte listen over sportsmoduser. Trykk på ikonet på slutten av den korte listen for å vise den fullstendige listen og se alle sportsmoduser.

Other icon

Hver sportsmodus har et unikt sett av displayer som viser ulike data avhengig av valgt sportsmodus. Du kan redigere og tilpasse dataene som vises på klokkedisplayet i løpet av treningen med Suunto-appen.

Finn ut hvordan du tilpasser sportsmoduser i Suunto-appen (Android) eller Suunto-appen (iOS).

Bruk av mål når du trener

Det er mulig å sette forskjellige mål med Suunto 5 når du trener.

Hvis sportsmodusen du valgte, tilbyr alternativet Mål, kan du justere dem før du starter registreringen, ved å trykke på den nederste høyre knappen.

Sport Mode Targets S5

Slik trener du med generelt mål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nederste høyre knappen for å åpne alternativene for sportsmodus.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Velg Varighet eller Avstand.
 4. Velg målet ditt.
 5. Hold inne midtknappen for å gå tilbake til alternativene for sportsmodus.

Når du har generelle mål aktivert, er en mål-måler synlig på hver datadisplay som viser fremdriften din.

ZoneDisplay Progress Trainer

Du vil også motta et varsel når du har nådd 50 % av målet ditt og når det valgte målet ditt er oppfylt.

Slik trener du med intensitetsmål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nederste høyre knappen for å åpne alternativene for sportsmodus.
 2. Velg Intensitetssoner og trykk på midtknappen.
 3. Velg Puls, Tempo eller Effekt.
  (Alternativene avhenger av valgt sportsmodus, og hvis du har en power pod som er sammenkoblet med klokken).
 4. Velg målsonen din.
 5. Hold inne midtknappen for å gå tilbake til alternativene for sportsmodus

Navigere under treningen

Du kan navigere på en rute eller til et interessepunkt når du registrerer en øvelse.

Sportsmodusen du bruker må ha GPS aktivert for å ha tilgang til navigasjonsalternativene. Hvis sportsmodusens GPS-presisjon er stilt til OK når du velger en rute eller interessepunkt, endres GPS-presisjonen til Best.

Slik navigerer du under trening:

 1. Opprett en rute eller et interessepunkt i Suunto-appen og synkroniser klokken hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg en sportsmodus som bruker GPS, og trykk på den nederste knappen for å åpne alternativene. Du kan også starte registreringen først og deretter holde midtknappen inne for å åpne alternativene for sportsmodus.
 3. Bla til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 4. Trykk på de øverste og nederste knappene for å velge et navigasjonsalternativ, og trykk på midtknappen.
 5. Velg ruten eller interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen. Trykk deretter på den øvre knappen for å begynne navigeringen.

Hvis du ikke har startet treningsregistreringen ennå, tar det siste trinnet deg tilbake til alternativene for sportsmodus. Bla opp til startvisningen og start registreringen din som normalt.

Mens du trener, trykker du på midtknappen for å bla til navigasjonsskjermen der du vil se ruten eller interessepunktet du valgte. For mer informasjon om navigasjonsdisplayet, se Navigere til et interessepunkt og Ruter.

Mens du i denne skjermen kan sveipe opp eller trykke på den nederste knappen for å åpne navigasjonsalternativene dine. Fra navigasjonsalternativene kan du for eksempel velge en annen rute eller interessepunkt, kontrollere gjeldende plasseringskoordinater eller avslutte navigeringen, ved å velge Sporing.

Batteristyring

Suunto 5 har en strømparefunksjon som bruker intelligent batteriteknologi for å sikre at du ikke går tom for strøm når du trenger det mest.

Før du begynner å ta opp en øvelse (se Registrere en øvelse), vises et estimat av hvor mye batteritid du har igjen i den nåværende batterimodusen.

Battery Exercise S9

Det er to forhåndsdefinerte batterimoduser; Ytelse (standard), og Utholdenhet. Hvis du skifter mellom disse modusene, endres levetiden til batteriet, men dette endrer også klokkens ytelse.

I startdisplayet trykker du på Alternativer » Batterimodus for å endre batterimoduser og se hvordan hver modus påvirker klokkens ytelse.

Battery Modes S9

TIPS:

Du kan også raskt endre batterimodus i startdisplayet ved å trykke på den øverste knappen.

I tillegg til disse to forhåndsdefinerte batterimodusene kan du også opprette en tilpasset batterimodus med dine egne ønskede innstillinger. Tilpasset modus er spesifikk for den sportsmodusen, noe som gjør det mulig å opprette en tilpasset batterimodus for hver sportsmodus.

MERK:

Hvis du, mens du trener, begynner å navigere eller bruke navigasjonsdata som f.eks. beregnet ankomsttid (ETA), går GPS til Best, uavhengig av batterimodusen.

Batterivarsler

I tillegg til batterimodusene bruker klokken din smarte påminnelser for å sikre at du har nok batteritid til ditt neste eventyr. Noen påminnelser er forhåndsberegnet basert på, for eksempel, aktivitetsloggen din. Du får også beskjed for eksempel når klokken merker at du har lavt batteri mens du registrerer en aktivitet. Den foreslår automatisk å bytte til en annen batterimodus.

Battery Warning S9

Klokken din varsler deg én gang når batteriet er på 20 % og igjen på 10 %.

Svømming

Du kan bruke din Suunto 5 for svømming i bassenger.

Når du bruker sportsmodus for bassengsvømming, avhenger klokken av bassenglengden for å bestemme avstanden. Du kan endre bassenglengden etter behov under sportsmodusalternativene før du begynner å svømme.

MERK:

Håndleddspulssensoren fungerer kanskje ikke under vann. Bruk en brystpulssensor for å få en mer pålitelig pulssporing.

Intervalltrening

Intervalltrening er en vanlig form for trening som består av alternerende aktivitet med høy og lav intensitet. Med Suunto 5, kan du definere din egen intervalltrening på klokka for hver sportsmodus.

Når du definerer intervallene har du fire ting som skal stilles inn:

 • Intervaller: på/av vekslingsbryter som aktiverer intervalltrening, Når vekslingsbryteren er på, legges det et intervalltrening-display til sportsmodusen din.
 • Repetisjoner: antall intervall + restitusjon-sett du ønsker å fullføre.
 • Intervaller: lengden av høy-intensitetsintervallet basert avstand eller varighet.
 • Restitusjon: lengden av hvileperioden mellom intervaller basert på avstand eller varighet.

Husk at hvis du bruker avstand for å definere intervallene må du være i en sportsmodus som måler avstand. Målingen kan baseres på GPS, fra en fot- eller sykkel-POD, for eksempel.

MERK:

Hvis du bruker intervaller kan du aktivere navigering.

For å trene med intervaller:

 1. Fra oppstartsenheten velger du sporten.
 2. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 3. Rull ned til Intervaller og trykk på midtre knapp.
 4. Veksle intervaller på og juster innstillingene beskrevet ovenfor.

  Innstillinger for intervalltrening Trainer

 5. Rull opp til Tilbake og bekreft med den midtre knappen.

 6. Trykk øvre høyre knapp inntil du er tilbake ved startvisningen og start treningen som normalt.
 7. Trykk på nedre venstre knapp for å endre visningen til intervallvisning og trykk på øvre høyre knapp når du er klar til å starte intervalltreningen.

  Start intervalltrening Trainer

 8. Hvis du ønsker å stoppe intervalltrening før du har fullført alle repetisjonene, hold midtknappen nede for å åpne sportsmodusalternativene og veksle av Intervaller.

MERK:

Når du er i intervallskjermen, virker knapper som normalt, for eksempel hvis du trykker på den øvre høyre knappen pauser du treningsregistrering, ikke bare intervalltrening.

Etter at du har stoppet treningsregistrering blir intervalltrening automatisk vekslet av for den sportsmodusen. Imidlertid blir de andre innstillingene opprettholdt slik at du enkelt kan starte den samme treningsrutinen neste gang du bruker sportsmodusen.

Vis tema

For å øke leseligheten på klokkeskjermen under trening eller navigering, kan du skifte mellom lyse og mørke temaer.

Med det lyse temaet er skjermbakgrunnen lys og tallene mørke.

Med det mørke temaet er kontrasten omvendt, med bakgrunnen mørk og tallene lyse.

Temaet er en global innstilling som du kan endre i klokka fra en av sportsmodusalternativene.

For å endre display-tema i sportsmodusalternativer:

 1. Fra urskiven trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Trening og trykk på midtre knapp.
 3. Gå til en sportsmodus og trykk den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 4. Rull ned til Tema og trykk på midtre knapp.
 5. Rull mellom lys og mørk ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene, og godta med den midtre knappen.
 6. Bla opp igjen for å avslutte sportsmodusalternativer, og start (eller avslutt) sportsmodus.

Autopause

Autopause pauser opptaket av treningen din når hastigheten din er under 2 km/t (1,2 mph). Når hastigheten øker til mer enn 3 km/t (1,9 mph), fortsetter opptaket automatisk.

Du kan slå autopause på/av for hver sportsmodus fra sportsmodusinnstillingene i klokken før du starter registreringen av treningen.

Hvis autopause er på under et opptak, varsler en hurtigmelding deg når opptaket blir satt på pause automatisk.

autopause Trainer

Trykk på midtknappen for å se og bytte mellom nåværende avstand, puls, tid og batterinivå.

autopause time Trainer

Du kan la registreringen fortsette automatisk når du begynner å bevege deg igjen, eller fortsette manuelt fra hurtigmenyen ved å trykke på den øverste høyre knappen.

Følelse

Hvis du trener regelmessig, kan du følge hvordan du føler deg etter hver økt, noe som er en viktig indikator på din generelle fysiske tilstand.

Du har 5 grader for følelse å velge mellom:

 • Dårlig
 • Gjennomsnittlig
 • Bra
 • Veldig bra
 • Fantastisk

Hva disse alternativene betyr er det opp til deg å bestemme. Det viktigste er at du bruker dem konsekvent.

For hver treningsøkt kan du registrere hvordan du følte deg direkte på klokken etter opptaket ved å svare på spørsmålet 'Hvordan var det?'.

feeling how was it Trainer

Du kan hoppe over å besvare spørsmålet ved å trykke på den midtre knappen.

Table of Content