Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 5 Brukerhåndbok

Samsvar

For samsvarsrelatert informasjon, se “Produktsikkerhet og forskriftsmessig informasjon”, som leveres med Suunto 5 eller er tilgjengelig på www.suunto.com/Suunto5Safety.

CE

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen OW186 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

CE

Table of Content