Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Brukerhåndbok -

Få riktige avlesninger

Slik sikrer du riktige kompassavlesninger mens du er i KOMPASS-modus: Kompass

  • kalibrer kompasset korrekt når du blir bedt om det (se Kalibrere kompasset)
  • angi den riktige misvisningsverdien
  • hold enheten plant
  • hold borte fra metall (f.eks. smykker) og magnetfelt (f.eks. kraftledninger)

Kalibrere kompasset

Enheten må kalibreres nøye ved første gangs bruk og når batteriet skiftes ut. Enheten vil alltid varsle deg om det ved behov.

Slik kalibrerer du kompasset:

  1. Hold enheten plant. Ikke skråstill den i noen retning.
  2. Roter enheten sakte med klokken (rundt 15 sekunder per runde) inntil kompasset aktiveres.
MERK:

Hvis du merker avvik i kompasset, kan du kalibrere det på nytt ved å holde det plant og rotere det mot klokken 5–10 ganger mens det er i kompassmodus.

TIPS:

Kalibrer kompasset på nytt før hver bruk for å oppnå optimal nøyaktighet.

Getting right readings

Slik angir du misvisningsverdien

Papirkart peker rett nord. Et kompass peker imidlertid mot det magnetiske nord – et område over jorden hvor jordens magnetiske felt trekker. Fordi det magnetiske nord og rett nord ikke er på samme sted, må du korrigere kompasset for misvisning. Vinkelen mellom det magnetiske nord og rett nord utgjør misvisningen.

Setting declination value

Misvisningsverdien vises på de fleste kart. Plasseringen av magnetisk nordpol endres hvert år, så den mest nøyaktige og oppdaterte misvisningsverdien kan innhentes fra Internett (for eksempel National Geophysical Data Center for USA).

Orienteringskart produseres imidlertid i forhold til magnetisk nordpol. Dette innebærer at når du bruker orienteringskart, må du slå av misvisningskorrigeringen ved å sette misvisningsverdien til 0 grader.

Slik angir du misvisningsverdien:

  1. I Menu, velger du Compass.
  2. Slå av misvisningen eller velg W (vest) eller E (øst).
  3. Angi misvisningsverdien med + og - Light.

Table of Content