Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Brukerhåndbok -

Komme i gang

Grunnleggende innstillinger

Trykk på en knapp for å aktivere Suunto Core. Du blir bedt om å angi språk, enheter (metriske eller britiske), klokkeslett og dato. Bruk knappen + øverst til høyre og knappen - Light nederst til høyre for å endre innstillingene. Godta og flytt til neste menyelement ved å trykke på Mode-knappen i midten til høyre. Du kan alltid gå tilbake til forrige menyelement ved å trykke på View-knappen nederst til venstre. Når innstillingene er slik du ønsker dem, kan du begynne å bruke de grunnleggende funksjonene i Suunto Core.

Basic settings

MERK:

Du må stille inn høydemåleren, barometeret og kompasset for å oppnå riktige avlesninger. Slå opp i brukerhåndboken hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan disse stilles inn riktig.

Moduser

Din Suunto Core har tre modi: time, ALTI & BARO og Compass. Disse modusene forklares i detalj i brukerhåndboken. Den aktiverte modusen angis av et rektangel rundt modusnavnet. Du bytter mellom hovedmodusene med Mode-knappen i midten til høyre. Prøv det!

Modes

Visninger

Hver modus har et sett av visninger som du har tilgang til med View-knappen nederst til venstre. Visninger presenteres i nederste del av displayet. Visninger inneholder tilleggsinformasjon om den aktiverte modusen, for eksempel visning av sekunder som tilleggsinformasjon i time-modusen. Noen visninger er også interaktive.

Suunto Core har fire interaktive visninger:

  • Stoppeklokke (time-modus)
  • Nedteller (time-modus)
  • Loggopptaker (ALTI & BARO-modus)
  • Høydeforskjellsmåler (ALTI & BARO-modus)

Når interaktive visninger er aktivert, kan du starte, stoppe og starte dem på nytt med Start Stop-knappen øverst til venstre og tilbakestille dem ved å holde +-knappen øverst til høyre inne. Åpne stoppeklokken i time-modus og prøv den!

Views

Meny

I Menu kan du endre verdier, endre de generelle innstillingene og enhetene, eller vise logger som er lagret i loggboken. For å gå inn i Menu, hold knappen i midten til høyre Mode nede mens du er i time, ALTI & BARO eller Compass-modus. Segmentene i den ytre delen av displayet angir overgangstiden. Gå ut av Menu ved å trykke på Start Stop-knappen øverst til venstre. Hver gang et avslutningsalternativ er tilgjengelig i Menu, angis dette med en “X” på skjermen ved siden av Start Stop-knappen. Bli kjent med hvordan du åpner og går ut av Menu!

Menu

Bakgrunnsbelysning

Du kan aktivere bakgrunnslyset i en hvilken som helst modus ved å trykke på - Light-knappen nederst til venstre. Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i time, ALTI & BARO eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil returnere til normal når du returnerer til en modus.

Button lock (tastelås)

Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde -Light-knappen nederst til venstre inne.

MERK:

Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.

Endre verdier

Hvis du vil endre en innstilling, må du være i Menu. For å gå inn i Menu, hold høyre knapp i midten Mode nede i time, ALTI&BARO eller Compass-modus. Eventuelle endringer du foretar i Menu, trer i kraft umiddelbart. Anta for eksempel at du angir TID-DATO i Menu, endrer klokkeslettet fra 12.30 til 11.30 og avslutter. Klokkeslettet vil settes til 11.30.

Table of Content