Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Brukerhåndbok -

Angi profiler og referanseverdier

Tilpasse profil til aktivitet

altimeter -profilen bør velges når utendørsaktiviteten involverer endringer i høyde (f.eks. fotturer i kupert terreng). Barometer-profilen bør velges når utendørsaktiviteten ikke involverer endringer i høyde (f.eks. surfing, seiling). Hvis du vil oppnå riktige avlesninger, må du tilpasse profilen for aktiviteten. Du kan enten la Suunto Core bestemme hvilken profil som egner seg best for deg i øyeblikket, eller du kan velge en egnet profil selv.

Slik stiller du inn profiler

Slik stiller du inn profilen:

  1. I Menu, velger du alti-baro.
  2. Velg Profile.
  3. Velg en egnet profil

Alternativt kan du stille inn profilen i modusen Alti & Baro ved å holde View inne.

Slik stiller du inn referanseverdier

Slik angir du referanseverdien:

  1. I Menu, velger du alti-baro.
  2. Velg Reference og velg mellom altimeter og Sea level.
  3. Angi den kjente referanseverdien med + og - Light.

Setting reference value core

Du er på fottur og tar en pause når du ser et tegn ved siden av gjeldende høyde. Du sjekker høydeavlesningen på og oppdager et lite avvik mellom de to tallene. Du angir høydereferanseverdien på slik at den stemmer med tilsvarende for tegnet.

Table of Content