Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Black Brukerveiledning 3.0

Alarmer, advarsler og varsler

Suunto EON Steel Black har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.

Når en alarm, advarsel eller varsel oppstår, varsles det med en hurtigmelding. Det kan kvitteres for hurtigmeldinger ved å trykke på hvilken som helst knapp. Informasjonen vil fortsette å vises på skjermen som et rulleelement i nederste felt, helt til situasjonen er normalisert.

Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.

AlarmForklaring
AscSpeedAlertOppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 fot) per minutt i fem sekunder eller mer.
ErrorCond ceiling broken blackDekompresjonstaket eller obligatorisk sikkerhetstopp er brutt med mer enn 0,6 m (2 fot) under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning.
alarm po2 high timePartialtrykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent.
alarm po2 low timeDelvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel.

Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Kvitter for advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

AdvarselForklaring
CNS 100 %Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 100 %-grense
OTU 300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd
DybdeDybden overskrider dybdealarmgrensen
DykketidDykketiden overskrider dykketidalarmgrensen
Diluent høy pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen overskrider trygt nivå (>1,6), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
Diluent lav pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen er under trygt nivå (>0,18), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
GasstidGasstiden er under alarmgrensen for gasstid du satt, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), slik at gasstiden er null.
Sikkerhetsstopp bruttTaket på det frivillige sikkerhetstoppet er brutt med mer enn 0,6 m (2 fot)
Tanktrykk
50bar alarm eon steel black
Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk. Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm som du kan stille til en hvilken som helst verdi mellom 10-360 bar (145-5221 psi) og dykkecomputeren viser også en alarm når denne verdien og 50 bar (725 psi) trykk er nådd. Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og rød etter 50 bar (725 psi)..

Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.

VarselForklaring
CNS 80 %Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 80% grense
OTU 250Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd
Bytt gassPå multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Batteri lavtOmtrent tre timers dykketid igjen
Må ladesOmtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Settpunkt byttetSettpunkt byttet automatisk eller manuelt på et rebreather-dykk. Se Settpunkter.
Egendef. settpunktSettpunkt byttet til tilpasset settpunkt på et rebreather-dykk.

Table of Content