Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto EON Steel Black Brukerveiledning 3.0

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen under et dekompresjonsdykk, vil Suunto EON Steel Black gi deg dekompresjonsinformasjonen du trenger til oppstigningen. Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

 • Tak: dybde som du ikke skal overstige
 • oppst.tid: optimal oppstigningstid i minutter til overflaten med de angitte gassene
ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

Det kan være tre forskjellige typer stopp under et dekompresjonsdykk:

 • Sikkerhetsstopp: dette er et 3-minutters sikkerhetstopp som anbefales for alle dykk dypere enn 10 m (33 fot).
 • Dypstopp: dette er et anbefalt stopp når du dykker dypere enn 20 meter (66 fot).
 • Dekompresjonstopp: dette er et obligatorisk stopp på dekompresjonsdykket som er for din sikkerhet, og forhindrer dekompresjonssykdommer.

Under Dykkeinnstillinger » Parametre kan du gjøre følgende:

 • slå dypstopp av og på (på er standardinnstillingen)
 • justere tiden for sikkerhetstopp til 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • angi dybden for siste stopp til 3,0 eller 6,0 meter (standard er 3,0)

Følgende illustrasjon viser et dekompresjonsdykk der taket er ved 17,7 meter:

deco dive steel black

Fra nederst til øverst vises følgende i bildet over:

 1. Dekompresjonsområdet (Deko-området) er området mellom dekompresjonstaket (Deko-tak) og dekompresjonstaket pluss 3,0 meter. I dette eksempelet er dekompresjon-vinduet mellom 20,7 m (68 fot) og 17,7 m (58 fot). Dette er området hvor det finner sted dekompresjon. Jo nærmere taket du oppholder deg, desto mer optimal blir dekompresjonstiden.

  Når du stiger opp i nærheten av takdybden og går inn i dekompresjonsområdet, vil to piler vises foran takdybdeverdien. Hvite nedover- og oppoverpiler indikerer at du er innenfor deko-vinduet.

 2. Dersom du stiger over takdybden er det fremdeles et trygt marginområde, lik takhøyden – 0,6 meter. I dette eksempelet er det mellom 17,7 og 17,1 meter. I dette trygge marginområdet vil dekompresjonsberegningen fortsette, men du anbefales å gå under takdybden. Denne indikeres av at takdybdetallet blir gult med en gul pil som peker nedover foran det.

 3. Hvis du går over det trygge marginområdet, blir dekompresjonsberegningen stanset til du går under denne grensen igjen. En lydalarm og en rød nedoverpil foran takdybdeverdien indikerer utrygg dekompresjon.

  Dersom du overser alarmen og holder deg over den trygge marginen i tre minutter, vil Suunto EON Steel Black låse algoritmeberegningen, og dekompresjonsinformasjon vil ikke lenger være tilgjengelig for dykket. Se Algoritmelås.

Visningseksempler for dekompresjon

Suunto EON Steel Black viser takverdien alltid fra det dypeste av disse stoppene.

I displayet nedenfor er takdybden for dypstopp satt til 17,1 m og dykkeren er for øyeblikket på 17,1 m. Hvite piler ved siden av dybdetakverdien viser at dykkeren er inne i dekompresjon-vinduet.

deco display same depth

Følgende eksempel viser at dekompresjonstakets dybde er på 15,2 m og dykkeren er på 14,7 m. Dykker er fortsatt inne i dekompresjon-vinduet, men over den optimale grensen. En gul nedoverpil indikerer at det anbefales at dykkeren går nedover for å nå optimal dybde.

deco display yellow

Følgende eksempel viser at dybden for dekompresjonstaket er på 12,4 m og dykkeren er på 11,0 m. Dykkeren er utenfor dekompresjon-vinduet og må dykke ned. En rød pil og en alarmlyd ber dykkeren om å dykke dypere, og takdybden indikeres i rødt:

deco display red

MERK:

Når du dykker med Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen og taket er brutt i mer enn 3 minutter, blir dekompresjonsalgoritmen låst.

Med dekompresjonsstopp i kontinuerlig oppstigning-modus reduseres alltid taket når du er i nærheten av takdybden, noe som gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid. I trinnvis oppstigning-modus er taket det samme en gitt periode, før det så flytter oppover med 3 meter (9,8 fot) om gangen.

MERK:

Det anbefales at du alltid holder deg nært dekompresjonstaket under oppstigning.

Oppstigningstiden er alltid minimumstiden som kreves for å nå overflaten. Den inkluderer:

 • Tid som kreves for dypstopp
 • Oppstigningstid fra dybde på 10 meter per minutt (33 fot)
 • Tid som kreves for dekompresjon
ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Før du dykker må du alltid sjekke at du kun har angitt de gassene som faktisk er planlagt for dykket. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.

ADVARSEL:

DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGER ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

Siste stoppedybde

Du kan justere den siste stoppdybden for dekompresjonsdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Dybde siste stopp. Det finnes to alternativer: 3 m og 6 m (9,8 ft og 19,6 ft).

Som standard er siste stoppdybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.

MERK:

Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.

TIPS:

Vurder å sette den siste stoppdybden til 6 m når du dykker i tøffe sjøforhold, og når det er utfordrende å stoppe på 3 m.

Table of Content