Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 2.6

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen har to moduser: automatisk og veksling. I automatisk modus kommer bakgrunnsbelysningen på med en skjermberøring eller et tastetrykk.

MERK:

Hvis klokken har vært inaktiv i 60 sekunder eller mer, kan bakgrunnsbelysningen kun aktiveres med et knappetrykk.

I vekslingsmodus slår du bakgrunnsbelysningen på med et dobbelt fingertrykk. Bakgrunnsbelysningen forblir på til du trykker med to fingre på nytt.

Som standard er bakgrunnsbelysningen i automatisk modus. Du kan endre bakgrunnslysmodusen og styrken av bakgrunnsbelysningen på innstillingene under Generelt » Bakgrunnsbelysning.

MERK:

Styrken til bakgrunnsbelysningen påvirker batteriets levetid. Jo sterkere bakgrunnsbelysning, desto hurtigere tømmes batteriet.

Standby-bakgrunnsbelysning

Når du aktivt ikke bruker klokken ved å berøre skjermen eller trykker knapper, går klokken i standbymodus etter ett minutt. Skjermen er på, men under svake lysforhold kan det være vanskelig å lese skjermen.

For å forbedre lesbarheten under svake lysforhold kan du bruke standby-bakgrunnsbelysning. Denne bakgrunnsbelysningen med lav styrke er alltid på.

Du kan veksle mellom av/på-innstilling av standby-bakgrunnsbelysning under Generelt » Bakgrunnsbelysning » Standby.

Selv om styrken på standby-bakgrunnsbelysningen er ganske lav, vil den svekke batteritiden siden den alltid er på.

Table of Content