Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 2.6

International Limited Warranty

Suunto garanterer at i Garantiperioden vil Suunto eller et Autorisert Suunto Servicesenter (heretter kalt Servicesenter) etter eget skjønn, avhjelpe mangler i materialer eller utførelse gratis enten ved å a) reparere eller b) erstatte, eller c) refundere, underlagt vilkårene og betingelsene i denne International Limited Warranty. Denne International Limited Warranty er gyldig og gjennomførbar, uavhengig av kjøpslandet. Denne International Limited Warranty påvirker ikke dine rettigheter, gitt i henhold til obligatorisk nasjonal lovgivning som gjelder for salg av forbruksvarer.

Garantiperiode

International Limited Warranty starter på den opprinnelige kjøpsdatoen.

Garantitiden er to (2) år for klokker, smartklokker, dykkecomputere, hjertefrekvenssendere, trådløse sendere, mekaniske dykkerinstrumenter og presisjonsinstrumenter med mindre annet er spesifisert.

Garantiperioden er ett (1) år for tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til Suunto bryststropper, klokkestropper, ladere, kabler, oppladbare batterier, armbånd og slanger.

Garantiperioden er fem (5) år for feil som kan tilskrives trykksensoren for dybdemåling på Suunto Dive Computers.

Unntak og begrensninger

Denne International Limited Warranty dekker ikke:

    1. normal slitasje, som riper, slitasje, eller fargeendring og/eller materialeendring av ikke-metalliske reimer, b) defekter forårsaket av røff håndtering, eller c) defekter eller skade som følge av bruk utover anbefalt bruk, feil pleie, uaktsomhet, og uhell som fall eller knusing,
  1. trykte materialer og emballasje,
  2. defekter eller påståtte defekter som skyldes bruk sammen med produkter, tilbehør, programvare og/eller service som ikke er produsert eller levert av Suunto,
  3. ikke oppladbare batterier.

Suunto garanterer ikke at bruken av produktet eller tilbehør vil være uten avbrytelser eller feilfri, eller at produktet eller tilbehøret vil fungere med maskinvare eller programvare som leveres av en tredjepart.

Denne International Limited Warranty er ikke rettskraftig hvis produktet eller tilbehør:

  1. har blitt åpnet utover tiltenkt bruk
  2. har blitt reparert ved hjelp av ikke-godkjente reservedeler, endret, eller reparert på et ikke-godkjent servicesenter
  3. serienummeret har blitt fjernet, endret eller gjort uleselig på noen måte, som avgjøres etter Suuntos skjønn, eller
  4. har vært utsatt for kjemikalier, inkludert, men ikke begrenset til myggmidler.

Tilgang til Suuntos garantiservice

Du må vise et kjøpsbevis for å få tilgang til Suuntos garantiservice. Du må registrere produktet på www.suunto.com/register for å kunne ha krav på internasjonale garantitjenester. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til garantiservicen, kan du gå inn på www.suunto.com/warranty, kontakte den lokale autoriserte Suunto-forhandleren, eller du kan ringe Suuntos kontaktsenter.

Ansvarsbegrensning

Så langt gjeldende lov tillater det, er denne International Limited Warranty din eneste garanti og gjelder i stedet for alle andre garantier, uttalte eller implisitte. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for spesielle, tilfeldige eller andre skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av forventede goder, tap av data, tap av bruk, kapitalutgifter, kostnader ved erstatningsutstyr eller -anlegg, krav fra tredjeparter, skade på eiendom som skyldes kjøp eller bruk av enheten eller som skyldes brudd på garantien, kontraktsbrudd, skjødesløshet, skadegjørende ansvar eller noen juridiske eller lovbestemte teorier, selv om Suunto kjente til at slike skader kunne oppstå. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i levering av garantitjenester.

Table of Content