Suunto Spartan Sport Wrist HR - Funkcje - Tryb samolotowy

Suunto Spartan Sport Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Tryb samolotowy

Tryb samolotowy

Gdy to konieczne, włącz tryb samolotowy, aby wyłączyć transmisję bezprzewodową. Można włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy w menu ustawień w części Łączność.

Airplane mode Spartan

UWAGA:

Aby sparować akcesoria z urządzeniem, należy najpierw wyłączyć tryb samolotowy, jeśli jest włączony.