Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak nurkować z kilkoma gazami z komputerem nurkowym Suunto EON Steel, Suunto EON Core lub Suunto D5?

Komputery nurkowe Suunto EON Steel, Suunto EON Core i Suunto D5 umożliwiają nurkowanie z kilkooma gazami.

W tym celu należy:

  • Z wyprzedzeniem określić gazy, które mają być używane (sposób określenia gazów w komputerze nurkowym opisano w przewodniku dotyczącym produktu). W menu Gazy należy określić wszystkie mieszanki gazów, które będą używane podczas nurkowania, ponieważ algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania z uwzględnieniem wszystkich gazów dostępnych w menu Gazy. 
  • Aktywować nurkowanie z użyciem kilku gazów w ustawieniach komputera nurkowego (Ustawienia nurkowania => Parametry => Wiele gazów => Zmiana na ON.

EON dive settings and parameters.pngeon MULTIGAS.PNG

Obie te czynności można również wykonać w aplikacji Suunto, przechodząc do sekcji „dostosowanie trybu nurkowania” w aplikacji (szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono na specjalnej stronie z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące dostosowania trybu nurkowania oraz w instruktażu wideo):

 

Customize dives SA iOS.png

UWAGA: Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gazy. W przeciwnym razie komputer nurkowy Suunto ustawi domyślne wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania. 

 

Podczas nurkowania komputer nurkowy zaalarmuje użytkownika o potrzebie zmiany gazu po osiągnięciu odpowiedniej głębokości (zgodnie z maksymalną głębokością operacyjną (MOD) gazu) generując powiadomienie wizualne i sygnał dźwiękowy:

Change gas.PNG

Po otrzymaniu powiadomienia należy ręcznie zmienić gaz na kolejny gaz w planie nurkowania:

  • Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć menu „gaz”, które powinno przejść bezpośrednio do menu Gaz.
  • Przewiń opcje, aby wybrać gaz, na który chcesz przejść.
  • Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać gaz.

Komputer nurkowy przełączy gaz i wyświetli nazwę gazu, który będzie teraz używany. 

Action change gas and success.PNG

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: