Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak dostosować tryby nurkowania dla kolekcji EON i D5 w aplikacji Suunto?

Możesz teraz tworzyć tryby nurkowania dla kolekcji EON i D5 w aplikacji Suunto. Sparuj lub połącz komputer nurkowy z aplikacją i dostosuj dostępne informacje. Po wprowadzeniu wszystkich zmian dotknij opcji „ Synchronizuj z urządzeniem”, aby przesłać informacje. 

Pierwsze kroki: 
 • Upewnij się, że na telefonie jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Suunto. 
 • Za pośrednictwem SuuntoLink upewnij się, że na komputerze nurkowym zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. 
 • Sparuj lub połącz urządzenia i w widoku synchronizacji dotknij opcji „ Utwórz tryb nurkowania”. 
Dostosowywanie trybów nurkowania: 

W zależności od posiadanego komputera nurkowego i jego możliwości niektóre funkcje właściwe dla komputera nurkowego mogą być wyświetlane lub nie, zgodnie z personalizacją trybów nurkowania w aplikacji. Szczególne informacje zawarte w tym artykule zostaną ujęte w nawiasach. 

Podczas tworzenia trybu nurkowania do edycji dostępne są następujące kategorie: 

 • Styl nurkowania: nurkowanie swobodne, nurkowanie z aparatem oddechowym i wył. 
 • Tryb nurkowania: dowolny, obieg zamknięty (CCR), z obieg otwarty (OC) i Głębokościomierz . 

Uwaga: Aplikacja pokaże różne opcje konfiguracji w zależności od wybranego stylu i trybu nurkowania. Wybierz najlepszy styl i tryb nurkowania na następną przygodę. Nurkowanie swobodne to styl i tryb dostępny tylko w Suunto D5. CCR (aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym) tylko w kolekcji EON

Jeśli chodzi o możliwość dostosowywania ustawień, konfigurator aplikacji Suunto zapewnia największą elastyczność i oferuje doskonały interfejs do personalizowania urządzenia. Algorytm, przystanki i alarmy można ustawić w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom następnego nurkowania. 

Dostosowywanie ustawień:
Dostosowywanie algorytmu: 
 • Algorytm: w przypadku modeli EON Steel i Steel Black można przełączać między Suunto Fused™ RGBM 2 a Bühlmann 16 GF. Możesz również wykonać tę czynność z komputera nurkowego (spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia). 

Uwaga: Jeśli Twój EON Steel nie oferuje możliwości przełączania między różnymi algorytmami, może to oznaczać, że nie zaktualizowałeś swojego komputera nurkowego. Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu o aktualizacji komputera nurkowego i aktywacji algorytmu Bühlmann 16 GF. 

 • Ustawienie osobiste lub współczynnik gradientu: w zależności od wybranego algorytmu możesz zdefiniować poziom konserwatyzmu dla swoich nurkowań. Jeśli wybrany zostanie Fused™ RGBM 2, poziomy Osobiste można dobierać w zakresie od P+2 (dardziej konserwatywny) do P-2 (bardziej agresywny). Przeczytaj więcej na ten temat tutaj. W przypadku Bühlmann 16 GF można wybierać wysokie i niskie wartości współczynnika gradientu.
 • Wysokość: w zależności od tego, gdzie nurkujesz, możesz ustawić wysokość w różnych zakresach: 0-300 m, 300-1500 m i 1500-3000 m n. p.m. 

    Screen Shot 15.12.2021 at 10.39.53.png 

Dostosowywanie przystanków: 
 • Przystanek bezpieczeństwa: możesz edytować czas trwania swojego przystanku bezpieczeństwa. Minimalny czas to trzy minuty, maksymalny – pięć minut. 
 • Głęboki przystanek dekompresyjny: Jeśli nurkujesz z Fused™ RGBM 2, możesz włączyć lub wyłączyć głębokie przystanki dekompresyjne. Jeśli będziesz nurkować z mieszanką gazów z helem i dostosowywać gazy, głęboki przystanek dekompresyjny zostanie automatycznie włączony. 
 • Głębokość ostatniego przystanku dekompresyjnego: w przypadku nurkowania dekompresyjnego możesz wybrać głębokość ostatniego przystanku dekompresyjnego na 3 m lub 6 m. Funkcja ta dotyczy nurkowania dekompresyjnego. Przystanek bezpieczeństwa znajduje się zawsze między 2,4 a 5,9 m.

      Screen Shot 15.12.2021 at 10.03.53.png

Dostosowywanie alarmów: 
 • Alarm głębokości: możesz ustawić alarm tak, aby informował o osiągnięciu wybranej głębokości (maksymalnie pięć dla nurkowania swobodnego i jeden dla nurkowania z aparatem oddechowym)
 • Alarm czasowy: można wybrać alarm, który będzie powiadamiać o przekroczeniu zaprogramowanego czasu. 
 • Alarm ciśnienia w butli i czasu zużycia gazu: jeśli masz podłączony czujnik Tank POD, możesz ustawić alarm dla dowolnej wartości, której możesz potrzebować podczas nurkowania. Możesz wybrać ciśnienie w butli lub pozostały czas do zużycia gazu (dla wybranego gazu), które aktywują alarm. 

     

Dostosowywanie wyświetlaczy:

 Dostosowując wyświetlacze do swojego nurkowania, możesz wybrać układ informacji oraz te informacje, które będą wyświetlane w czasie jego trwania. Należy pamiętać, że niektórych informacji nie można edytować ze względów bezpieczeństwa. Można wybrać spośród pięciu różnych układów (bez dekompresji, cały dzień, kompas, stoper i ciśnienie w butli) dla D5 i trzech różnych kategorii dla rodziny EON: klasycznego, wyraźnego i graficznego: 

 • Widoki klasyczne to tradycyjne widoki w formie list, które umożliwiają wyświetlanie większości szczegółów na ekranie podczas nurkowania. Jeśli chcesz śledzić wiele informacji w uporządkowany i przejrzysty sposób, jest to dobre rozwiązanie. 
 • Widoki wyraźne zaprojektowano w taki sposób, aby wyświetlały kluczowe informacje z zastosowaniem wielkich znaków (liczb) w warunkach słabej widoczności. Rozwiązanie to sprawdza się, jeśli potrzebujesz dostępu tylko do najistotniejszych danych (4 ) wyświetlanych na ekranie podczas nurkowania.
 • Widoki graficzne są podobne do widoków wyraźnych; posiadają jednak dodatkowe pola z możliwością dostosowania, co zapewnia czytelniejszą prezentację informacji. Widoki te sprawdzają się w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dostępu do większej ilości szczegółowych danych poprzez przełączanie ekranów. Wyświetlane są pola nieruchome oraz pola przełączane. 

         imagemccnk.png

Dostosowywanie gazów: 

Dostosowując gazy do swojego nurkowania, możesz dodawać lub edytować je zgodnie ze swoimi potrzebami. W zależności od typu nurkowania, które zamierzasz wykonać, OC lub CC, znajdziesz jeden domyślny gaz dodany dla obu trybów. Dotknij opcji „Dodaj gaz”, aby dostosować nowy gaz do nurkowania. 

 • Edytuj ogólne ustawienia gazu: aktywuj lub dezaktywuj opcję korzystania z wielu gazów i przełączniki gazu, aktywuj He (dotyczy tylko urządzeń z rodziny EON) i określ, czy PO2 jest edytowane ręcznie, czy też ma ustawioną stałą wartość.
 • Edytuj O2% (i He%) w mieszance gazów.
  Edytuj ustawienia zbiornika do obliczeń zużycia gazu.
 • Wybierz czujnik Tank POD i przypisz mu konkretny gaz stosowany podczas nurkowania: możesz zobaczyć tylko poprzednio połączone czujniki Tank POD i dodawać je do określonego gazu. Upewnij się, że czujnik Tank POD jest połączony z Twoim urządzeniem.

            Screen Shot 15.12.2021 at 11.11.42.png

Uwaga: Czujniki Tank POD należy połączyć z komputerami nurkowymi przed każdym nurkowaniem. Aby sparować czujnik Tank POD, zalecamy przeczytanie artykułu o parowaniu i usuwaniu czujnika Tank POD dla rodziny urządzeń EON bądź artykułu dotyczącego komputera nurkowego D5. 

Synchronizacja zmian: 

Po dokonaniu wymaganych zmian lub utworzeniu nowego trybu nurkowania dotknij opcji „Zapisz”, aby zakończyć edycję dostosowywanych opcji, a następnie na ekranie głównym dotknij opcji „Synchronizuj z urządzeniem”, aby przesłać informacje do komputera nurkowego. Twoje urządzenie uruchomi się ponownie po zsynchronizowaniu zmian. 

   imagek5oth.png

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: