Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Mieszanki gazów

Domyślnie Suunto EON Steel ma tylko jeden gaz (powietrze). Możesz zmieniać wartość procentową O2 i ustawienia pO2 w menu Gazy.

Aby algorytm dekompresji działał prawidłowo, w menu Gazy należy określić wszystkie mieszanki gazów, które będą używane podczas nurkowania.

Jeśli chcesz korzystać z kilku gazów, aktywuj opcję korzystania z kilku gazów w menu urządzenia w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry.

Jeśli chcesz korzystać z mieszanek trymiksowych (z aktywowanym helem), musisz włączyć hel w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry. Po wykonaniu tej czynności możesz zmienić wartość procentową helu (He%) dla wybranego gazu w menu Gazy.

Za pomocą aplikacji Suunto możesz również aktywować nurkowanie z użyciem wielu gazów oraz hel, konfigurować tryby nurkowania i zmieniać ustawienia gazu.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego Suunto EON Steel uzyskaną wartość należy zaokrąglić w dół. Na przykład, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. To sprawia, że obliczenia dekompresyjne są bardziej konserwatywne.
Jeśli chcesz dostosować komputer, aby uzyskać bardziej konserwatywne obliczenia, skorzystaj z funkcji dostosowania osobistego, aby zmieniać obliczenia dekompresyjne lub zmniejszyć ustawienie pO2 i wpłynąć na ekspozycję tlenową zgodnie z wprowadzonymi wartościami O2% i pO2.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Widok ekranu można spersonalizować w opcji menu Gazy za pośrednictwem aplikacji Suunto.

Ważne jest, aby zrozumieć zasady działania menu Gazy, kiedy aktywne są opcja nurkowania z wieloma gazami i hel. Na przykład podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 ft) mogą to być:

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • tlen, MOD 6 m

W przykładzie poniżej menu zawiera trzy gazy, a tx18/45 zostaje wybrany jako gaz aktywny. Pomimo tego że tylko jeden gaz jest aktywny, algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania (podczas nurkowania), uwzględniając wszystkie trzy gazy.

Aby wybrać inny gaz aktywny przed nurkowaniem:

  1. Na poziomie opcji menu Gazy naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć listę gazów do wyboru.
  2. Za pomocą górnego lub dolnego przycisku przewijaj aż do podświetlenia opcji Wybierz.
  3. Ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór.

Menu gases eon

Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gazy. W przeciwnym razie komputer nurkowy Suunto EON Steel ustawi domyślne wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania.

UWAGA:

Gdy wybierzesz tryb CCR, mieszanki gazów zostaną podzielone na gazy obiegu otwartego i gazy obiegu zamkniętego. Patrz: Nurkowanie w obiegu zamkniętym.

Spis treści