Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Mieszanki gazów

Mieszanki gazów

W przypadku wyboru trybu Nitrox lub trybu Trimix konieczne jest zdefiniowanie gazów w celu zapewnienia prawidłowego działania algorytmu dekompresji. Gazy definiuje się, wybierając opcję Gas(es) (Gaz(y)). W trybie Nitroks definiuje się wyłącznie tlen (O2%). W trybie Trimix (Trymiks) definiuje się też hel (He%), a także istnieje możliwość wyboru kilku gazów.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego EON Steel, wynik należy zaokrąglić w dół. Przykładowo, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. W ten sposób obliczenia dekompresji będą pewniejsze. Obliczenia dotyczące tlenu (pO2, OTU, CNS%) pozostaną także bezpieczniejsze, ponieważ wykorzystywana w nich zawartość procentowa tlenu przyjmowana jest na poziomie O2% + 1.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Widok ekranu można spersonalizować w opcji menu Gas(es) (Gaz(y)). Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób opcja menu Gas(es) (Gaz(y)) funkcjonuje w trybie Trimix (Trymiks), w którym istnieje możliwość użycia kilku gazów. W przykładzie poniżej menu zawiera trzy gazy, a tx18/45 zostaje wybrany jako gaz aktywny. Mimo że tylko jeden gaz jest aktywny, algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania (podczas nurkowania) biorąc pod uwagę wszystkie trzy gazy.

Aby wybrać inny aktywny gaz:

  1. Będąc w opcji menu Gas(es) (Gaz(y)), nacisnąć środkowy przycisk, aby zobaczyć listę gazów do wyboru.
  2. Przy pomocy górnego lub dolnego przycisku przewijać aż do podświetlenia opcji Select (Wybór).
  3. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór.

menu gases

Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gas(es) (Gaz(y)). W przeciwnym razie komputer nurkowy Suunto EON Steel założy wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania.

UWAGA:

Gdy wybierzesz tryb CCR (Obieg zamknięty), mieszanki gazów zostaną podzielone na gazy obiegu otwartego i gazy obiegu zamkniętego. Patrz: Nurkowanie w obiegu zamkniętym.