Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit3 Sport 使用者指南 - 2.5

背光燈

按下 Light Lock 啟用背光燈。

backlight

背光燈預設會亮燈幾秒,然後再自動關閉。這是 Normal(正常)模式。

有四種背光燈模式:

Mode(模式):

  • Normal(正常):按下 Light Lock 以及鬧鐘響起時,背光燈將亮起幾秒。
  • Off(關閉):按下按鈕或鬧鐘響起時,背光燈不會亮起。
  • Night(夜間): 按下任何按鈕以及鬧鐘響起時,背光燈將亮起幾秒。
  • Toggle(切換):按下 Light Lock 之後,背光燈將持續亮起,直到您再次按下 Light Lock 為止。

您的 Suunto Ambit3 Sport 有兩種背光燈設定:一種為「一般」設定,另一種為運動模式設定。

您可在手錶設定中在 General(一般) » Tones/display(音調/顯示) » Backlight(背光燈)下變更一般背光燈的設定。請參閱 調整設定。你也可以在 Movescount 中變更一般設定。

運動模式可以和一般設定(預設)使用相同的背光燈模式,您也可以在 Movescount 中的進階設定下,為每一種不同的運動模式定義不同的模式。

除了模式之外,你還可以在 General(一般) » Tones/display(音調/顯示) » Backlight(背光燈)底下或在 Movescount 中調整背光燈的亮度(依百分比)。

提示:

鎖定 Back LapStart Stop 按鈕之後,仍可透過按 Light Lock 啟用背光燈。

Innehållsförteckning