Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit3 Sport 使用手冊 - 2.4

游泳

您可以在游泳池或開放水域中使用 Suunto Ambit3 Sport 記錄游泳運動。

搭配 Suunto Smart Sensor 一起使用時,您還可在游泳時記錄心率。一旦您離開水面,心率資料就會自動上傳到 Suunto Ambit3 Sport

游泳池游泳

使用游泳池游泳運動模式時,Suunto Ambit3 Sport 會根據游泳池長度測量您的游泳速度。每個游泳池長度會形成一圈,在 Movescount 內顯示爲日誌的一部分。

如果要記錄游泳池游泳:

 1. 按下 Start Stop 進入開始功能表。
 2. 按下 Next 進入 Exercise(運動)。
 3. 使用 Light Lock 捲動至 Pool swimming(游泳池游泳),然後使用 Next 進行選取。
 4. 選取游泳池長度。您可以從預先定義的值中選取游泳池長度,或者選取custom(自訂)選項來自訂游泳池長度。使用 Start StopLight Lock 捲動數值,然後使用 Next 接受數值。
 5. 按下 Start Stop 開始記錄游泳。

pool swimming

游泳姿勢

您可以教授您的 Suunto Ambit3 Sport 如何識別您的游泳姿勢。教授游泳姿勢之後,Suunto Ambit3 Sport 可在您開始游泳時自動偵測。

要教授游泳姿勢:

 1. Pool swimming(游泳池游泳)運動模式時,按住 Next 以進入選項功能表。
 2. 按下 Next 選取 Swimming
 3. 按下 Next 選取 Teach swim style(教授游泳姿勢)。
 4. 使用 Light LockStart Stop 捲動游泳姿勢選項。使用 Next 選取合適的游泳姿勢。您可選取 End(退出)來退出設定並繼續練習。 可用的游泳姿勢選項:
 5. fly(蝶泳)
 6. back(仰泳)
 7. breast(蛙泳)
 8. free(自由式)
 9. 以您選定的游泳姿勢在游泳池中游泳。
 10. 完成游泳後,按下 Start Stop 保存姿勢。如果您不想保存姿勢,按下 Light Lock 返回游泳姿勢選擇。

teaching swimming styles Ambit3

提示:

您可以隨時按住 Next 退出教授游泳姿勢。

要將已教授的游泳姿勢重設爲預設設定:

 1. Pool swimming(游泳池游泳)模式中,按住 Next 進入選項功能表。
 2. 按下 Next 選取 Swimming
 3. 使用 Start Stop 捲動至 Reset taught styles(重設已教授姿勢),然後使用 Next 進行選取。

游泳練習

您可以在游泳訓練期間隨時開展游泳練習。如果您練習時採取手錶偵測不到的游泳姿勢(例如只使用腿部),您可為每次練習手動新增游泳池的長度,以正確記錄總距離。

注释:

請勿添加練習距離,直至您完成練習為止。

要開展練習:

 1. 在記錄泳池游泳活動時,按住 Next 以進入選項功能表。
 2. 按下 Next 進入 Swimming(游泳)。
 3. 按下 Next 選取 Drill(練習),然後開始游泳練習。
 4. 完成練習之後,如有需要,按 View 調整總距離。
 5. 如果要結束練習,請回到選項功能表中的 Swimming(游泳),然後選取 End drill(結束練習)。

開放水域游泳

使用開放水域游泳模式時,Suunto Ambit3 Sport 採用 GPS 測量您的游泳速度並在游泳期間向您顯示即時資料。

要記錄室外游泳日誌:

 1. 按下 Start Stop 進入開始功能表。
 2. 按下 Next 進入 Exercise(運動)。
 3. 使用 Light Lock 捲動至 Openwater swim(開放水域游泳),然後使用 Next 進行選取。
 4. 等待手錶通知找到 GPS 訊號。
 5. START STOP 開始記錄游泳日誌。

openwater swimming

提示:

游泳期間,按 Back Lap 手動新增圈數。

Innehållsförteckning