Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit3 Sport 使用者指南 - 2.5

日誌簿

日誌簿會儲存已記錄活動之日誌。日誌數量上限與單一日誌的時間長度上限取決於每項活動所記錄的資料量。舉例來說,GPS 準確度(請參閱 GPS 準確度和節電)與間隔計時器的使用(請參閱 間隔計時器),會直接影響可儲存的日誌數量與日誌時間長度。

您可以在停止記錄後立即檢視活動的日誌摘要,或透過開始功能表下的 logbook 進行檢視。

日誌摘要所顯示的資料是動態的:它會隨著如運動模式,以及您是否使用心率偵測帶或 GPS 等因素而變動。於預設情况下,所有日誌皆至少包含下列資訊:

 • 運動模式名稱
 • 時間
 • 日期
 • 持續時間
 • 圈數

若日誌具有 GPS 數據,則日誌簿項目包括完整路線軌跡之視圖。

提示:

您可在 Suunto 應用程式中深入瞭解有關您已記錄活動資料的細節資訊。

若要在停止記錄後檢視日誌摘要時:

 1. 按住 Start Stop 以停止和儲存運動。 或者按下 Start Stop 以暫停記錄。暫停後,按下 Back Lap 可停止,或按下 Start Stop 繼續記錄。 暫停和停止運動後,按下 Start Stop 即可儲存日誌。如果不想要儲存日誌,可按下 Light Lock。如果您沒有儲存日誌,您仍可以在按下 Light Lock 後檢視日誌摘要,但該日誌並未存入日誌簿中供後續檢視。
 2. 按下 Next,即可檢視日誌摘要。

logbook

您亦可以檢視日誌簿中所有已儲存的運動摘要。運動項目在日誌簿裡會依日期與時間排列。

若要檢視日誌簿中的日誌摘要:

 1. 按下 Start Stop 進入開始功能表。
 2. 使用 Light Lock 捲動到 Logbook 並使用 Next 進入。已顯示您當前的恢復時間。
 3. 使用 Start StopLight Lock 捲動至日誌,然後使用 Next 選取日誌。
 4. 使用 Next 瀏覽日誌的摘要視圖。

logbook2

如果日誌包含多個圈數,您可以按下 View 以檢視特定圈數的資訊。

Innehållsförteckning