Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit3 Sport 使用者指南 - 2.5

間隔計時器

可以向 Movescount 中的每個自訂運動模式新增一個間隔計時器。如要將間隔計時器新增到運動模式,請選擇運動模式並進入Advanced(進階)設定. 下一次您將 Suunto Ambit3 Sport 連接到您的 Movescount 帳戶時,會將間隔計時器與手錶進行同步。

您可以在間隔計時器中指定以下資訊:

  • 間隔類型(high(高)和 low(低)間隔)
  • 兩種間隔類型的持續時間或距離
  • 間隔的重複次數
注释:

如果不在 Movescount 中指定間隔的重複次數,則間隔計時器將一直持續運行,直到重複 99 次爲止。

您可以為每一項包含在多運動模式中的運動,設定一個間隔計時器(請參閱 使用多運動模式)。切換運動時,間隔計時器重新啓動。

要啟用/停用間隔計時器:

  1. 在處於一種運動模式中時,按住 Next 以進入選項功能表。
  2. 使用 Light Lock 捲動至 activate(啟用),然後使用 Next 進行選取。
  3. 使用 Start Stop 捲動至 Interval(間隔),然後按 Next 進行選取。
  4. Start StopLight Lock 將間隔計時器設為 On/Off(開/關),然後使用 Next 確認接受。 當間隔計時器處於啟用狀態時,螢幕上將顯示間隔圖示。

activating interval timer

Innehållsförteckning