Tidtagarur

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

Tidtagarur

Du aktiverar tidtagaruret i alternativmenyn under TID & DATUM » Stoppur. När du har aktiverat tidtagaruret visas en timer.

stopwatch view

Starta och stoppa timern genom att trycka på 7R-knappen.

Du nollställer timern genom att hålla 7R-knappen intryckt.

När tidtagningen är klar kan du återgå till huvudtidsskärmen genom att trycka på den nedre knappen.