Displayfärg

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

Displayfärg

Som standard har displayen en mörk bakgrund. Du kan invertera färgerna så att bakgrunden blir ljus genom att invertera displayen. Detta kan du göra i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Display » Invertera skärm.