Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

  • Säkerhet

Säkerhet

Olika typer av säkerhetsåtgärder

Varning:

används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

VARNING:

används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.

OBS:

används för att understryka viktig information.

TIPS:

används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Säkerhetsföreskrifter

Varning:

ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDER. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

Varning:

ENDAST FÖR FRITIDSANVÄNDNING.

Varning:

FÖRLITA DIG INTE HELT PÅ GPS:EN ELLER BATTERIETS LIVSLÄNGD. ANVÄND ALLTID KARTOR OCH ANDRA REFERENSMATERIAL FÖR DIN EGEN SÄKERHET.

VARNING:

APPLICERA INTE INSEKTSMEDEL PÅ PRODUKTEN DÅ DETTA KAN SKADA YTAN.

VARNING:

KASTA INTE PRODUKTEN I VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL. SORTERA PRODUKTEN SOM ELEKTRONISKT AVFALL FÖR ATT SKYDDA MILJÖN.

Innehållsförteckning