Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur parkopplar jag min Suunto-klocka med Suunto-appen för iPhone?

Lär dig att parkoppla Suunto 5, Suunto 3 Fitness, Suunto 9 och klockorna i Spartan-serien med Suunto-appen.

Läser du i Suunto-appen? Vissa av stegen kräver åtgärder i appen. Öppna samma artikel under Vanliga frågor på vår webbsida.

 

Förbered din Suunto-klocka för parkoppling:

 1. Aktivera klockan genom att trycka på mittknappen.
 2. Om din klocka har parats med en annan telefon eller mobilapp, t.ex. Suunto Movescount, glömmer du appen. Gå till Inställningar > Anslutningar > Parkopplade enheter. Om Mobilapp finns med i listan trycker du på mittknappen och väljer alternativet Glöm.
 3. Kontrollera i inställningsmenyn att:

  Flygplansläget är av: Anslutningar > Flygplansläge (reglaget är grått).
  Upptäck är på: Inställningar > Upptäck (reglaget är grönt).
  Energisparläget är av (endast Spartan, Suunto 5 och Suunto 9): Inställningar > Allmänt > Energisparläge (reglaget är grått)

  Se till att flygplansläget är inaktiverat.Se till att Upptäck är aktiverat.

 4. Se till att läget Stör ej är av: Öppna snabbmenyn på urtavlan genom att hålla mittknappen intryckt. Inaktivera läget Stör ej (reglaget är grått).

Starta parkopplingen på din mobil:

 1. Om Suunto Movescount-appen är installerad på din telefon avinstallerar du den. Om du använder apparna samtidigt uppstår anslutningsproblem.
  Mer information om hur du använder Suunto-appen och Suunto Movescount tillsammans.

 2. Starta Suunto-appen och tryck på klockikonen för att komma till urtavlan. Aktivera Bluetooth.
  Klockikonen i Suunto-appen.
 3. När din Suunto-klocka visas i listan över klockor trycker du på PARKOPPLA. Om fler än en klocka visas väljer du klocka enligt det serienummer som visas på din klockas baksida.
  Parkoppla din klocka med Suunto-appen.

 4. Ange åtkomstkoden som visas på klockan i fältet för parkoppling på den mobila enheten och tryck sedan på PARKOPPLA.
  Ange åtkomstkoden som visas på din klocka.    Åtkomstkod på din klocka.

 5. Vänta på att parkopplingen slutförs. Detta kan ta flera minuter.
  Din klocka är parkopplad.

 

Har du problem med parkopplingen?

Läs mer om felsökningssteg för de vanligaste problemen med parkoppling.

RELATERADE ARTIKLAR: