Pagka-calibrate sa compass
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagka-calibrate sa compass

Hihingin sa iyo ng Compass mode na i-calibrate ang compass bago mo simulang gamitin ito. Kung nai-calibrate mo na ang compass at nais mong i-recalibrate ito, maaari mong buksan ang opsyon sa pag-calibrate sa menu ng mga opsiyon.

Para i-calibrate ang compass:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa general (pangkalahatan) gamit ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Compass (Compass) gamit ang Start Stop o Light Lock at pumasok gamit ang Next.
  4. Pindutin ang Next upang piliin ang Calibration (Pagka-calibrate).
  5. Ikutin at ikiling ang relo sa iba-ibang direksyon hanggang sa mag-beep ito, na nagsasabing tapos na ang pagka-calibrate.

calibrating compass Ambit2

Kung matagumpay ang pagka-calibrate, ang mga salitang Calibration successful (Tagumpay ang pagka-calibrate) ay ipapakita. Kung hindi matagumpay ang pagka-calibrate, ang mga salitang Calibration successful (Di-tagumpay ang pagka-calibrate) ay ipapakita. Para muling subukan ang pagka-calibrate, pindutin ang Start Stop.