Paggamit sa backlight at button lock
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa backlight at button lock

Ang pagpindot sa - Light ay nag-a-activate din sa backlight. Mapapalitan mo ang galaw ng backlight sa mga setting ng relo sa ilalaim ng General (Pangkalahatan) / Tones (Mga Tunog) / Backlight (Backlight).

Kapag nasa Light Lock maila-lock at maia-unlock ang mga button. Mapapalitan mo ang galaw ng button lock sa mga setting ng relo sa ilalaim ng General (Pangkalahatan) / Tones (Mga Tunog) / Button lock (Lock ng buton).

backlight button lock

TIP:

Piliin ang Actions only (Mga aksyon lang) para sa mga sport mode para maiwasan ang aksidenteng pagsisimula o pagpapahinto ng iyong log. Kapag naka-lock ang mga button na Back Lap at Start Stop, maaari mo pa ring i-activate ang backlight sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock, magpapalit-palit ng display sa pamamagitan ng pagpindot sa Next at mga view sa pamamagitan ng pagpindot sa View.