Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Gebruikershandleiding -

Aan de slag

Basisinstellingen

Druk op een willekeurige knop en uw Suunto Core wordt geactiveerd. U wordt daarna gevraagd om de taal, eenheden (imperiaal of metrisch), tijd en datum in te stellen. Gebruik de knop + rechtsboven en de knop - Light rechtsonder om de instellingen te wijzigen. Accepteer en ga door naar het volgende menu-item door op de knop Mode rechts in het midden te drukken. U kunt altijd teruggaan naar het vorige menu-item door op de knop View linksonder te drukken. Wanneer de instellingen naar wens zijn ingesteld, kunt u de basis-tijdfuncties van uw Suunto Core gebruiken.

Basic settings

OPMERKING:

U moet de hoogtemeter, barometer en kompas instellen om de juiste lezingen te krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over hoe u deze juist kunt instellen.

Modi

Uw Suunto Core heeft drie modi: time, ALTI & BARO en Compass. Deze modi worden in de gebruikershandleiding gedetailleerd uitgelegd. De ingeschakelde modus wordt met een rechthoek rond de modusnaam weergegeven. Met de knop Mode rechts in het midden kunt u schakelen tussen de twee hoofdmodi. Probeer het maar!

Modes

Weergaven

Elke modus heeft een aantal weergaven waartoe u toegang heeft met de knop View linksonder. Weergaven worden in het onderste deel van de display weergegeven. Weergaven bevatten aanvullende informatie over de ingeschakelde modus, bijvoorbeeld, seconden als aanvullende informatie in de modus time. Sommige weergaven zijn ook interactief.

Suunto Core heeft vier interactieve weergaven:

  • Stopwatch (modus time)
  • Countdowntimer (modus time)
  • Logboekrecorder (modus ALTI & BARO)
  • Hoogteverschilmeter (modus ALTI & BARO)

Ingeschakelde interactieve weergaven kunt u met de knop
Start Stop linksboven starten en stoppen, en herstarten door de knop + rechtsboven ingedrukt te houden. Zet de stopwatch in de modus time en probeer het!

Views

Menu

In Menu kunt u waarden veranderen, de algemene instellingen en eenheden wijzigen of in het logboek opgeslagen logboeken bekijken. Om naar Menu te gaan, houdt u de Mode-knop rechts in het midden ingedrukt in de modus time, ALTI & BARO of Compass. De segmenten in het buitenste deel van de display geven uw overgangstijd weer. Sluit Menu af door op de knop Start Stop linksboven te drukken. Indien een afsluitoptie beschikbaar is in Menu, wordt dit aangeven met een “X” op het scherm naast de Start Stop-knop. Wennen aan het toegang krijgen en afsluiten van Menu!

Menu

Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting in elke modus activeren door op de knop - Light linksonder te drukken. De achtergrondverlichting wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Indien u de achtergrondverlichting wilt gebruiken in Menu, dient u dit in de time, ALTI & BARO of Compass modus te activeren voordat u naar het Menu gaat. Als u naar een modus terugkeert, gaat de achtergrondverlichting terug naar normaal.

Knopvergrendeling

U kunt de knopvergrendeling activeren en deactiveren door -Light ingedrukt te houden.

OPMERKING:

U kunt weergaven wijzigen en het achterlicht gebruiken als de knopvergrendeling is geactiveerd.

Waarden wijzigen

Om een instelling te wijzigen moet u in het Menu zijn. Om naar Menu te gaan, houdt u de Mode-knop rechts in het midden ingedrukt in de modus time, ALTI&BARO of Compass. Wijzigingen die u maakt in het Menu worden meteen ingevoerd. Bijvoorbeeld, als u naar TIJD-DATUM gaat in Menu en de tijd verandert van 12:30 naar 11:30 en afsluit. De tijd wordt dan naar 11:30 ingesteld.

Table of Content