Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Gebruikershandleiding -

Hoe Alti & Baro werkt

Om de juiste lezingen van Alti & Baro te krijgen is het belangrijk dat u begrijpt hoe Suunto Core de hoogte en de luchtdruk op zeeniveauspiegel berekent.

Suunto Core meet continu de absolute luchtdruk. Op basis van deze meting en van referentiewaarden berekent het instrument de hoogte of luchtdruk op zeespiegelniveau.

LET OP:

Houd de sensor stof- en zandvrij. Steek nooit iets in de opening van de sensor.

Juiste lezingen verkrijgen

Als u zich bezighoudt met een activiteit in de openlucht die vereist dat u de luchtdruk weet, moet u voor uw locatie de referentiewaarde voor de hoogte instellen. Dit vindt u op de meeste topografische kaarten. Uw Suunto Core geeft u nu de juiste lezingen.

Om de juiste hoogtelezingen te verkrijgen, moet u de referentiewaarde van de luchtdruk op zeespiegelniveau invoeren. De referentiewaarde van de luchtdruk op zeespiegelniveau die relevant is voor uw locatie kan in de sectie met weersvoorspelling van de plaatselijke krant of op de websites van nationale meteorologische diensten worden gevonden.

Absolute luchtdruk wordt continu gemeten Absolute luchtdruk + hoogtereferentie = luchtdruk op zeespiegelniveau

* Absolute luchtdruk + referentie van luchtdruk op zeespiegelniveau = hoogte *

Wijzigingen in plaatselijke weersomstandigheden beïnvloeden de hoogtelezingen. Als het plaatselijke weer vaak verandert, is het aan te raden om de huidige hoogtereferentiewaarde regelmatig opnieuw in te stellen. U doet dit bij voorkeur voordat u uw reis begint, wanneer de referentiewaarden beschikbaar zijn. Als het plaatselijke weer stabiel is, hoeft u de referentiewaarden niet in te stellen.

Onjuiste lezingen krijgen

Altimeter profiel + stilstaan + weersverandering

Als uw altimeter-profiel voor een lange periode aanstaat terwijl het apparaat op een vaste locatie is en het plaatselijke weer verandert, zal het apparaat onjuiste hoogtelezingen geven.

Altimeter profiel + hoogte beweegt + weersverandering

Als uw altimeter-profiel aanstaat en het weer verandert regelmatig terwijl u in hoogte klimt of daalt, geeft het apparaat u onjuiste lezingen.

Barometer profiel + hoogte in beweging

Als uw profiel Barometervoor een lange periode aanstaat terwijl u in hoogte klimt of daalt, neemt het apparaat aan dat u stilstaat en worden uw wijzigingen in hoogte als wijzigingen in de luchtdruk op zeespiegelniveau aangenomen. U krijgt daarom onjuiste lezingen over de luchtdruk op zeespiegelniveau.

Het is uw tweede dag van uw tweedaagse wandeling. U realiseert zicht dat u vergeten bent van het Barometer-profiel naar het Altimeter-profiel te veranderen toen u vanochtend met uw wandeling begon. U weet dat de huidige hoogtelezingen die uw geeft onjuist zijn. U wandelt dus naar de dichtstbijzijnde locatie die op uw topografische kaart wordt weergegeven en waarvoor een referentiewaarde voor hoogte wordt aangegeven. U corrigeert de referentiewaarde voor hoogte van uw overeenkomstig. Uw hoogtelezingen zijn weer juist.

Table of Content