Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Core Gebruikershandleiding -

Algemene instellingen veranderen

In General stelt u de algemene instellingen in, waaronder:

 • button tone: aan/uit
 • tone guide: aan/uit
 • backlight: lichtknop / willekeurige knop
 • language: Engels, Frans, Spaans, Duits

Om naar General te gaan in Menu:

 1. Ga naar Menu door de knop Mode ingedrukt te houden in de modus Time, Alti & Baro of Compass.
 2. Blader met gebruik van - Light naar beneden naar General.
 3. Voer in door middel van Mode.

Button tone

In Button tone zet u de knoptoon aan of uit. Elke keer wanneer u op een knop drukt, is er een knoptoon te horen om een handeling te bevestigen.

 1. In General selecteert u Button tone.
 2. Met de knoppen + en - Light zet u de knoptoon aan of uit.

Geluidsbegeleidingen

In tone guide zet u de geluidsbegeleidingen aan of uit. U hoort in de volgende gevallen geluidsbegeleiding:

 • U verandert een instellingswaarde
 • U stelt de referentiewaarde voor hoogte in
 • U start of stopt de logboekrecorder
 • U markeert een hoogtepunt terwijl u logboeken opneemt
 • U start of stopt de stopwatch
 • Wanneer u het profiel automatic gebruikt, schakelt het apparaat tussen de profielen altimeter en Barometer.

Om de geluidsbegeleidingen aan of uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Tone guides.
 2. Met de knoppen + en - Light zet u de geluidsbegeleidingen aan of uit.

Achtergrondverlichting

In Backlight schakelt u tussen twee verschillende lichtfuncties: elke willekeurige knop en lichtknop.

Om de achtergrondverlichting op normaal of nachtgebruik in te stellen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Backlight.
 2. Schakel met de knoppen met + en - Light tussen light button en any button.

Wanneer u light button hebt geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting met de - Light-knop activeren De achtergrondverlichting wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Als u de achtergrondverlichting wilt zien terwijl u in het Menu, bent, moet u dit activeren in de modus Time, Alti & Baro of Compass voordat u haar het Menu gaat. De achtergrondverlichting wordt dan geactiveerd totdat u het Menu verlaat.

Wanneer any button is geselecteerd, wordt de achtergrondverlichting elke keer dat u op een knop drukt geactiveerd.

Taal

In Language kiest u de taal voor de gebruikersinterface uw Suunto Core (Engels, Duits, Frans of Spaans).

Om een taal te kiezen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Language.
 2. Met de knoppen + en - Light selecteert u een taal uit de lijst.

Knopvergrendeling activeren

U kunt de knopvergrendeling activeren en deactiveren door de knop -Light ingedrukt te houden. Als de knopvergrendeling is geactiveerd, wordt dit met een hangslotsymbool weergegeven icon button lock .

OPMERKING:

U kunt weergaven wijzigen en het achterlicht gebruiken als de knopvergrendeling is geactiveerd.

Table of Content