Algemene instellingen veranderen
Find a dealer/service center

Suunto Core Gebruikershandleiding -

Algemene instellingen veranderen

In General stelt u de algemene instellingen in, waaronder:

 • button tone: aan/uit
 • tone guide: aan/uit
 • backlight: lichtknop / willekeurige knop
 • language: Engels, Frans, Spaans, Duits

Om naar General te gaan in Menu:

 1. Ga naar Menu door de knop Mode ingedrukt te houden in de modus Time, Alti & Baro of Compass.
 2. Blader met gebruik van - Light naar beneden naar General.
 3. Voer in door middel van Mode.

Button tone

In Button tone zet u de knoptoon aan of uit. Elke keer wanneer u op een knop drukt, is er een knoptoon te horen om een handeling te bevestigen.

 1. In General selecteert u Button tone.
 2. Met de knoppen + en - Light zet u de knoptoon aan of uit.

Geluidsbegeleidingen

In tone guide zet u de geluidsbegeleidingen aan of uit. U hoort in de volgende gevallen geluidsbegeleiding:

 • U verandert een instellingswaarde
 • U stelt de referentiewaarde voor hoogte in
 • U start of stopt de logboekrecorder
 • U markeert een hoogtepunt terwijl u logboeken opneemt
 • U start of stopt de stopwatch
 • Wanneer u het profiel automatic gebruikt, schakelt het apparaat tussen de profielen altimeter en Barometer.

Om de geluidsbegeleidingen aan of uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Tone guides.
 2. Met de knoppen + en - Light zet u de geluidsbegeleidingen aan of uit.

Achtergrondverlichting

In Backlight schakelt u tussen twee verschillende lichtfuncties: elke willekeurige knop en lichtknop.

Om de achtergrondverlichting op normaal of nachtgebruik in te stellen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Backlight.
 2. Schakel met de knoppen met + en - Light tussen light button en any button.

Wanneer u light button hebt geselecteerd, kunt u de achtergrondverlichting met de - Light-knop activeren De achtergrondverlichting wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Als u de achtergrondverlichting wilt zien terwijl u in het Menu, bent, moet u dit activeren in de modus Time, Alti & Baro of Compass voordat u haar het Menu gaat. De achtergrondverlichting wordt dan geactiveerd totdat u het Menu verlaat.

Wanneer any button is geselecteerd, wordt de achtergrondverlichting elke keer dat u op een knop drukt geactiveerd.

Taal

In Language kiest u de taal voor de gebruikersinterface uw Suunto Core (Engels, Duits, Frans of Spaans).

Om een taal te kiezen, gaat u als volgt te werk:

 1. In General selecteert u Language.
 2. Met de knoppen + en - Light selecteert u een taal uit de lijst.

Knopvergrendeling activeren

U kunt de knopvergrendeling activeren en deactiveren door de knop -Light ingedrukt te houden. Als de knopvergrendeling is geactiveerd, wordt dit met een hangslotsymbool weergegeven icon button lock .

OPMERKING:

U kunt weergaven wijzigen en het achterlicht gebruiken als de knopvergrendeling is geactiveerd.