Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Οδηγίες χρήσης - 2.0

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης από το μενού επιλογών από την επιλογή TIME & DATE (ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) » Countdown (Αντίστροφη μέτρηση). Μόλις ρυθμίσετε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης, το ρολόι εμφανίζει την ώρα που έχετε ορίσει και μια γραμμή αντίστροφης μέτρησης.

countdown view

Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί, για να εισέλθετε στο μενού επιλογών.
  2. Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να εισαγάγετε TIME & DATE (ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ).
  3. Μεταβείτε στην επιλογή Countdown (Αντίστροφη μέτρηση) και πατήστε το μεσαίο κουμπί.
  4. Ρυθμίστε ώρες και λεπτά και επιβεβαιώστε.
  5. Για έξοδο, πατήστε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί.

Πατώντας το κουμπί 7R, ξεκινάτε ή σταματάτε το χρονόμετρο. Κατά τη λειτουργία του χρονομέτρου, μπορείτε να παραλείψετε το επόμενο λεπτό (να μηδενίσετε τα δευτερόλεπτα) πατώντας το κάτω κουμπί.

Μπορείτε να επαναφέρετε το χρονόμετρο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί 7R.

Μετά τη λήξη του χρονομέτρου, μπορείτε να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη ώρας πατώντας το κάτω κουμπί.