Τόνοι και δόνηση
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Οδηγίες χρήσης - 2.0

Τόνοι και δόνηση

Οι τόνοι και η δόνηση χρησιμοποιούνται για ειδοποιήσεις, αφυπνίσεις και άλλα σημαντικά γεγονότα. Μπορείτε να προσαρμόσετε και τις δύο λειτουργίες ξεχωριστά, στο μενού επιλογών, επιλέγοντας GENERAL (ΓΕΝΙΚΑ) » Tones & Vibra (Τόνοι και δόνηση).

Για κάθε τύπο ειδοποίησης μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • All on (Όλα ενεργοποιημένα): για όλα τα συμβάντα να ενεργοποιούνται οι τόνοι/η δόνηση
  • All off (Όλα απενεργοποιημένα): να μην ενεργοποιούνται οι τόνοι/η δόνηση για κανένα συμβάν
  • Buttons off (Κουμπιά απενεργοποιημένα): κάθε συμβάν, εκτός του πατήματος κουμπιών, ενεργοποιεί τους τόνους/τη δόνηση